Vilka vi är

SuomeksiPå svenskaIn english


De mänskliga rättigheterna tillkommer alla människor. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna ligger till grund för människorättsarbetet. Enligt förklaringen är alla människor födda fria och lika i värde och rättigheter. Dessa rättigheter garanteras i flera internationella människorättskonventioner.

I Finland finns det många aktörer som främjar, följer och undersöker hur de mänskliga rättigheterna förverkligas. Människorättscentret är ett självständigt och oavhängigt expertorgan, vars uppgift är att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att öka samarbetet och informationsutbytet mellan olika aktörer. Till arbetet hör att skaffa, samla och förmedla information, att bygga upp samarbete, att ta initiativ och att samarbeta internationellt.

Människorättscentret har en människorättsdelegation bestående av 40 medlemmar. Administrativt hör människorättscentret till riksdagens justitieombudsmans kansli.

Personal

 

Direktör: Sirpa Rautio

Sakkunniga: Kristiina Kouros, Leena Leikas och Mikko Joronen.