YK- Naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

  • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 28.2.2014 (CEDAW/C/FIN/CO/7).

  • Suomi raportoi loppupäätelmien 19 kappaleen (a), (b), (d), (e), (f), (g) ja (h) kohtien täytäntöönpanosta 29.2.2016

  • Suomi antoi  8. raporttinsa 22.12.2020 (määräaika oli 1.2.2018)

  • Komitea valmistelee List of Issues-asiakirjan hallituksen kuulemista varten istunnossaan 12.-16.7.2021

  • Istuntoon toimitettavan aineiston on oltava perillä viimeistään 4 viikkoa ennen istuntoa.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset.

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

Päivitetty 4.10.2019