YK- Rotusyrjinnän vastainen sopimus

Päivitetty 22.7.2021

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Suomen osalta voimaan 13.8.1970 (SopS 37/1970).

Täytäntöönpanoa valvoo rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea.

Raportointivelvollisuus (9 artikla): joka toinen vuosi tai komitean määrittämänä ajankohtana.

Suomen 23. raportti annettiin 23.12.2015 (CERD/C/FIN/23) ja se käsiteltiin komitean 92. istunnossa 24.4.–12.5.2017.

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 5.5.2017 (CERD/C/FIN/CO/23).

Suomi raportoi loppupäätelmien kappaleiden 19 ja 25 täytäntöönpanosta 2.5.2018 (CERD/C/FIN/CO/23/Add.1). Komitea vastasi kirjeellä 30.8.2018.

Suomen 24.-26. raportin määräaika on 13.8.2021

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin