YK- Lapsen oikeuksien sopimus

Päivitetty 22.7.2021

Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Convention on the Rights of the Child    (CRC)

Suomen osalta voimaan 20.7.1991 (SopS 59–60/1991).

Täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea.

Raportointivelvollisuus (44 artikla): joka viides vuosi.

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 17.6.2011 (CRC/C/FIN/CO/4).

Suomen yhdistetty viides ja kuudes raportti annettiin 26.7.2019 (määräaika oli 19.7.2017).

Raportin käsittely komiteassa tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2022.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on the sale of children,
child prostitution and child pornography (CRC-OP-SC)

Suomen osalta voimaan 1.7.2012 (SopS 40-41/2012)

Raportointivelvollisuus (12 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla 6/2020. Raportoin käsittelyajankohtaa komiteassa ei ole vielä ilmoitettu.

Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on  Children in Armed Conflict (CRC-OP-AC)

Suomen osalta voimaan 10.5.2002 (SopS 30–31/2002).

Raportointivelvollisuus (8 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla (CRC/C/OPAC/FIN/1) kesäkuussa 2004.

Komitean Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 30.9.2005 (CRC/C/OPAC/FIN/CO/1).

Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin