YK- Lapsen oikeuksien sopimus

Päivitetty 10.2.2021

Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Convention on the Rights of the Child    (CRC)

 • Suomen osalta voimaan 20.7.1991 (SopS 59–60/1991).

 • Täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea.

 • Raportointivelvollisuus (44 artikla): joka viides vuosi.

 • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 17.6.2011 (CRC/C/FIN/CO/4).

 • Suomen yhdistetty viides ja kuudes raportti annettiin 26.7.2019 (määräaika oli 19.7.2017).

 • Käsittelyä edeltävä istunto (pre-sessional working group) komiteassa 7.-11.6.2021.

 • DL toimitettavalle aineistolle 1.3.2021  (ohje)

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

 

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 


Lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on  Children in Armed Conflict (CRC-OP-AC)

 • Suomen osalta voimaan 10.5.2002 (SopS 30–31/2002).

 • Raportointivelvollisuus (8 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

 • Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla (CRC/C/OPAC/FIN/1) kesäkuussa 2004.

 • Komitean Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 30.9.2005 (CRC/C/OPAC/FIN/CO/1).

 • Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

 


Lasten myyntiä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on Sale of Children (CRC-OP-SC)

 • Suomen osalta voimaan 1.7.2012 (SopS 40–41/2012).

 • Raportointivelvollisuus (12 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

 • Suomen ensimmäisen raportin määräaika oli 1.7.2014. Raportti annettu komitealle 6/2020. Käsittely alustavan tiedon mukaan 2022.

 • Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset