YK- Lapsen oikeuksien sopimus

Päivitetty 9.3.2021

Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Convention on the Rights of the Child    (CRC)

 • Suomen osalta voimaan 20.7.1991 (SopS 59–60/1991).

 • Täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea.

 • Raportointivelvollisuus (44 artikla): joka viides vuosi.

 • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 17.6.2011 (CRC/C/FIN/CO/4).

 • Suomen yhdistetty viides ja kuudes raportti annettiin 26.7.2019 (määräaika oli 19.7.2017).

 • Käsittelyä edeltävä istunto (pre-sessional working group) komiteassa kesäkuussa 2022. HUOM uusi pvm!

 • DL toimitettavalle aineistolle 1.3.2022  (ohje) HUOM uusi pvm!

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

 

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

Raportointia organisoi Child Rights Connect (crcreporting@childrightsconnect.org)
 

Raportointiohjeet

Raportin pituus 10.000 sanaa jos kattaa koko raportin, 3000 sanaa jos temaattinen.

 


Lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on  Children in Armed Conflict (CRC-OP-AC)

 • Suomen osalta voimaan 10.5.2002 (SopS 30–31/2002).

 • Raportointivelvollisuus (8 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

 • Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla (CRC/C/OPAC/FIN/1) kesäkuussa 2004.

 • Komitean Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 30.9.2005 (CRC/C/OPAC/FIN/CO/1).

 • Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

 


Lasten myyntiä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on Sale of Children (CRC-OP-SC)

 • Suomen osalta voimaan 1.7.2012 (SopS 40–41/2012).

 • Raportointivelvollisuus (12 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

 • Suomen ensimmäisen raportin määräaika oli 1.7.2014. Raportti annettu komitealle 6/2020. Käsittely alustavan tiedon mukaan 2022.

 • Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset