YK- Vammaisyleissopimus

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

  • Suomen osalta voimaan 10.6.2016 (SopS 26–27/2016).

  • Täytäntöönpanoa valvoo vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea.

  • Raportointivelvollisuus (35 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua yleissopimuksen kansallisesta voimaantulosta ja sen jälkeen vähintään neljän vuoden välein.

Suomen ensimmäisen raportin määräaika on 10.6.2018. Raportti annetiin CRPD-komitealle elokuussa 2019.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 Päivitetty 4.10.2019