YK- Vammaisyleissopimus

 Päivitetty 26.7.2021

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Suomen osalta voimaan 10.6.2016 (SopS 26–27/2016).

Täytäntöönpanoa valvoo vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea.

Raportointivelvollisuus (35 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua yleissopimuksen kansallisesta voimaantulosta ja sen jälkeen vähintään neljän vuoden välein.

Suomen ensimmäisen raportin määräaika oli 10.6.2018. Raportti annetiin CRPD-komitealle 9.8.2019. Raportin käsittelyaikaa ei ole ilmoitetttu.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset