EN- Rasismi ja suvaitsemattomuus

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI)

European Commission against Racism and Intolerance

  • Maakohtainen valvonta viiden vuoden välein. Tarkastelun kohteena olevalta valtiolta pyydetään  tietoja. Lisäksi ECRI tekee maavierailun.

  • eri tahoilta saamansa tiedon perusteella ECRI laatii maaraportin, jossa on päätelmiä ja suosituksia.

  • ECRIn viides valvontakierros on käynnissä vuosina 2012–2019. Kierroksen yleisteemoina ovat lainsäädäntö, vihapuhe, väkivalta ja integraatio.

  • ECRI teki maavierailun Suomeen syksyllä 2018.

  • ECRI julkaisi Suomea koskevan viidennen valvontakierroksen raporttinsa ja suositukset 10.9. 2019

 Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu sekä ECRI HUDOC-tietokanta

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

Päivitetty 4.10.2019