EN - Vähemmistökielet

Päivitetty 26.7.2021

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992)

European Charter for Regional and Minority Languages

Suomen osalta voimaan 1.3.1998 (SopS 23/1998).

Täytäntöönpanoa valvoo asiantuntijakomitea yhdessä ministerikomitean kanssa.

Raportointivelvollisuus (15 artikla): joka kolmas vuosi.

Raportointia uudistettu Ministerikomitean päätökselllä 2018, raportoidaan jatkossa samanaikaisesti Vähemmistöpuiteyleisopimuksen kanssa joka viides vuosi. Väliraportti tietyistä suosituksista 2.5 vuotta raportin antamisen jälkeen.

Suomen viides raportti annettiin 17.11.2017 (MIN-LANG (2017) PR 7). 

Asiantuntijakomitea teki maavierailun 5.-8.2.2018. Suomen kommentit komitean luottamuksellisesta raportista (Opinion) annettiin 28.6.2018. 

Ministerikomitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 3.10.2018 (CM/RecChL(2018)5). 

Välittömiä toimenpiteitä edellyttävien suositusten täytäntöönpanosta annettiin raportti 4.3.2020 (MIN-LANG (2020)IRIA 2).  Komitean lisäkysymyksiin vastattiin 7.9.2020. Komitea antoi arvion em. suositusten täytäntöönpanosta 16.10.2020 (MIN-LANG (2020) 12). 

Suomen kuudennen raportin määräaika on 1.3.2023.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu