EN - Vähemmistökielet

MS Word -tiedostoUUSI RAPORTOINTISYKLI_ECRML CM Dec(2018)1330.docx (85 kB)
Kieliperuskirjan uudistettu raportointisykli - Ministerikomitean päätös
PDF-tiedostoRAPORTOINTIAIKATAULU.pdf (398 kB)
Uudistetttu raportointiaikataulu - kieliperuskirja ja vähemmistöpuiteyleissopimuse

 

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992)

European Charter for Regional and Minority Languages

 • Suomen osalta voimaan 1.3.1998 (SopS 23/1998).

 • Täytäntöönpanoa valvoo asiantuntijakomitea yhdessä ministerikomitean kanssa.

 • Raportointivelvollisuus (15 artikla): joka kolmas vuosi.

 • Raportointia uudistettu Ministerikomitean päätökselllä 2018, raportoidaan jatkossa samanaikaisesti Vähemmistöpuiteyleisopimuksen kanssa joka viides vuosi. Väliraportti tietyistä suosituksista 2.5 vuotta raportin antamisen jälkeen.


 • Suomen viides raportti annettiin 17.11.2017

 • Asiantuntijakomitea vieraili Suomessa helmikuussa 2018

 • Asiantuntijakomitean raportti hyväksyttiin 22.3.2018

 • Ministerikomitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 3.10.2018

 • Hallitus toimitti tilannekatsauksen 4.3.2020 asiantuntijakomitealle.

 • Asiantuntijakomitea hyväksyi väliraportin Suomelle 2018 annettujen suositusten täytäntöönpanosta 7.10.2020 (uudistettu raportointi)

 • Suomen kuudennen raportin määräaika on 1.3.2023.


Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu


 

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

 

 

Päivitetty 27.10.2020