EN - Vähemmistökielet

MS Word -tiedostoUUSI RAPORTOINTISYKLI_ECRML CM Dec(2018)1330.docx (85 kB)
Kieliperuskirjan uudistettu raportointisykli - Ministerikomitean päätös
PDF-tiedostoRAPORTOINTIAIKATAULU.pdf (398 kB)
Uudistetttu raportointiaikataulu - kieliperuskirja ja vähemmistöpuiteyleissopimuse

 

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992)

European Charter for Regional and Minority Languages

  • Suomen osalta voimaan 1.3.1998 (SopS 23/1998).

  • Täytäntöönpanoa valvoo asiantuntijakomitea yhdessä ministerikomitean kanssa.

  • Raportointivelvollisuus (15 artikla): joka kolmas vuosi.

  • Raportointia uudistettu Ministerikomitean päätökselllä 2018, raportoidaan jatkossa samanaikaisesti Vähemmistöpuiteyleisopimuksen kanssa joka viides vuosi. Väliraportti tietyistä suosituksista 2.5 vuotta raportin antamisen jälkeen.


  • Suomen viides raportti annettiin 17.11.2017

  • Asiantuntijakomitea vierailis Suomessa helmikuussa 2018

  • Asiantuntijakomitean raportti hyväksyttiin 22.3.2018

  • Ministerikomitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 3.10.2018

  • Suomen kuudennen raportin määräaika on 1.3.2020 (uudistettu raportointi)


Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu


 

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

 

 

Päivitetty 4.10.2019