EN- Kidutuksen ja muun huonon kohtelun estäminen

Päivitetty 19.8.2022

Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (1987)

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)

Suomen osalta voimaan 1.4.1991 (SopS 17/1991). 

Sopimuksella perustettiin eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun taikka rangaistuksen estämiseksi (CPT-komitea).

CPT-komitea järjestää määräaikaiskäyntejä sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluviin paikkoihin, joissa henkilöiltä on riistetty heidän vapautensa viranomaisen toimesta. Määräaikaiskäyntien lisäksi komitea voi järjestää muita käyntejä, jos olosuhteet sen mielestä niin vaativat (7 artikla).

Suomen viimeisimmät määräaikaiskäynnit

CPT-komitean kuudes määräaikaiskäynti Suomessa 07.09.2020 - 18.09.2020. 

CPT-komitean viides määräaikaiskäynti Suomessa 22.09.2014 - 02.10.2014.

CPT-komitean neljäs määräaikaiskäynti Suomessa 20.04.2008 - 30.04.2008

CPT-komitean Suomea koskeva raportointisivu.

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Yksityishenkilöt ja organisaatiot, joilla on asiaankuuluvaa tietoa vapautensa menettäiden henkilöiden tilanteesta sopimusvaltiossa kehotetaan ottamaan yhteyttä CPT-komitean sihteeristöön yhteydenotto-sivun kautta.

Ennen määräaikais- tai ad hoc-käyntejä CPT-komitea yleensä kuulee kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja ihmisoikeuksien puolustajia. CPT-komitea tapaa yleensä vierailujen aikana kansainvälisten ja/tai kansallisten kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa.