EN- Lanzaroten sopimus

Päivitetty 26.7.2021

Lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (2007) (Lanzaroten sopimus)

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

Suomen osalta voimaan 1.10.2011 (SopS 87 ja 88/2011).

Täytäntöönpanoa valvoo sopijapuolten komitea, ns. Lanzarote-komitea. 

Sopijapuolten komitean säännöissä määrätään sopimuksen täytäntöönpanoa koskevasta arviointimenettelystä: 

  1. Arviointi tapahtuu kyselyn muodossa temaattisiin kierroksiin jaetussa menettelyssä ja Lanzarote-komitean määräämässä ajassa. 
  2. Lisäksi yleissopimuksen voimaantulon jälkeen kunkin sopijapuolen on vastattava yleiskyselyyn ja ilmoitettava jatkossa olennaisista muutoksista vastauksiin. 

Lanzarote-komitean toisen valvontakierroksen teemana oli lasten
suojeleminen heihin kohdistuvalta seksuaalisen riistolta ja
hyväksikäytöltä, joka tapahtuu tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. 

Suomi vastasi 2. valvontakierroksen kyselyyn (T-ES(2017)04) marraskuussa 2017, ja sen jälkeen vastausta on täydennetty lokakuussa 2020 sekä syyskuussa, lokakuussa ja joulukuussa 2021. 2. valvontakierroksen täytäntöönpanoraportti (T-ES(2022)02) julkaistiin 10.03.2022. 

Kaikki toiseen valvontakierrokseen liittyvät asiakirjat ovat Lanzarote-komitean verkkosivuilla.

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Lue lisää kansalaisjärjestöjen osallistumisesta raportointiin:

https://www.coe.int/en/web/children/civil-society