EN- Lanzaroten sopimus

Päivitetty 26.7.2021

Lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (2007) (Lanzaroten sopimus)

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

Suomen osalta voimaan 1.10.2011 (SopS 87 ja 88/2011).

Täytäntöönpanoa valvoo sopijapuolten komitea, ns. Lanzarote-komitea. 

Sopijapuolten komitean säännöissä määrätään sopimuksen täytäntöönpanoa koskevasta arviointimenettelystä: 

  1. Arviointi tapahtuu kyselyn muodossa temaattisiin kierroksiin jaetussa menettelyssä ja Lanzarote-komitean määräämässä 
    ajassa. 
  2. Lisäksi yleissopimuksen voimaantulon jälkeen kunkin sopijapuolen on vastattava yleiskyselyyn ja ilmoitettava 
    jatkossa olennaisista muutoksista vastauksiin. 

Suomi vastasi 2. valvontakierroksen kyselyyn (T-ES(2017)04_en final) 10.11.2017, ja sen jälkeen vastausta on täydennetty 13.10.2020. 2. valvontakierroksen täytäntöönpanoraportin (T-ES(2020)22 rev.1) käsittely on vielä kesken.

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Lue lisää kansalaisjärjestöjen osallistumisesta raportointiin:

https://www.coe.int/en/web/children/civil-society