EN- Lanzaroten sopimus

Päivitetty 26.7.2021

Lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (2007) (Lanzaroten sopimus)

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

Suomen osalta voimaan 1.10.2011 (SopS 87 ja 88/2011).

Täytäntöönpanoa valvoo sopijapuolten komitea, ns. Lanzarote-komitea. 

Sopijapuolten komitean säännöissä määrätään sopimuksen täytäntöönpanoa koskevasta arviointimenettelystä: 

  1. Arviointi tapahtuu kyselyn muodossa temaattisiin kierroksiin jaetussa menettelyssä ja Lanzarote-komitean määräämässä 
    ajassa. 
  2. Lisäksi yleissopimuksen voimaantulon jälkeen kunkin sopijapuolen on vastattava yleiskyselyyn ja ilmoitettava 
    jatkossa olennaisista muutoksista vastauksiin. 

Suomi vastasi 1. kierroksen kyselyyn ja yleiskyselyyn 10.3.2014, 15.4.2014 ja 21.5.2014 (T-ES(2014)GEN-FI ja TES(2014)THE-FI.

Lanzarote-komitea hyväksyi kaikkia sopijapuolia koskevan ensimmäisen kierroksen raportin suosituksineen 4.12.2015 ja jatkoraportin suosituksineen 31.1.2018. 

Suomi vastasi Lanzarote-komitean kiireellisen valvontakierroksen (pakolaiskriisin vaikutukselle altistuneiden lasten suojeleminen seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan) kyselyyn 30.9.2016, 7.10.2016 ja 23.11.2016  (T-ES(2016)RFG-FIN-rev2).

Lanzarote-komitea hyväksyi kaikkia sopijapuolia koskevan kiireellisen valvontakierroksen raportin suosituksineen 3.3.2017. Suomi raportoi em. raportin keskeisimpien suositusten täytäntöönpanosta 1.6.2018 ja kymmenen harkintaa ”consider” edellyttävän suosituksen täytäntöönpanosta 20.12.2019. Tietoja päivitettiin 10.9.2020. 

Suomi vastasi 2. valvontakierroksen kyselyyn (T-ES(2017)04_en final) 10.11.2017, ja sen jälkeen vastausta on täydennetty 13.10.2020. 2. valvontakierroksen täytäntöönpanoraportin (T-ES(2020)22 rev.1) käsittely on vielä kesken.