EN- Naisiin kohdistuva väkivalta

Yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (2011) nk. Istanbulin sopimus

Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence

  • Suomen osalta voimaan 1.8.2015 (SopS 52–53/2015).

  • Täytäntöönpanoa valvoo naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) yhdessä yleissopimuksen osapuolten komitean kanssa.

  • Raportointivelvollisuus (68 artikla): naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmän (GREVIO) asettamin määräajoin.

  • GREVIOn ensimmäisen monitorointikierroksen kysely lähetettiin Suomelle syyskuussa 2017.

  • Suomen ensimmäinen raportti annettiin GREVIOlle 3.5.2018.

  • GREVIOn maavierailu Suomeen lokakuussa 2018.

  • Grevion ensimmäinen raportti ja suositukset julkaistiin 2.9.2019

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

Päivitetty 3.10.2019