EN- Naisiin kohdistuva väkivalta

Päivitetty 26.7.2021

Yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (2011) nk. Istanbulin sopimus

Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence

Suomen osalta voimaan 1.8.2015 (SopS 52–53/2015).

Täytäntöönpanoa valvoo naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) yhdessä yleissopimuksen osapuolten komitean kanssa.

Raportointivelvollisuus (68 artikla): naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmän (GREVIO) asettamin määräajoin.

GREVIOn ensimmäisen monitorointikierroksen kysely lähetettiin Suomelle syyskuussa 2017.

Suomen ensimmäinen kyselyyn perustuva raportti annettiin GREVIOlle 3.5.2018.

GREVIO teki maavierailun Suomeen 1.-5.10.2018.

Vastaukset GREVIOn lisäkysymyksiin toimitettiin 2.11. ja 12.11.2018.

Hallituksen kommentit GREVIOn luottamuksellisesta raporttiluonnoksesta annettiin 23.4.2019. Hallituksen julkaistavat kommentit GREVIOn 
hyväksymästä raportista annettiin 28.6.2019 (GREVIO/Inf(2019)13). 

GREVIOn ensimmäinen Suomea koskeva raportti julkaistiin 2.9.2019 (GREVIO/Inf(2019)9). Osapuolten komitean Suomea koskeva suositus julkaistiin 4.2.2020 (IC-CP/Inf(2020)3). 

Osapuolten komitean suosituksen täytäntöönpanosta annettavan raportin määräaika on 30.1.2023.

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Lue lisää kansalaisjärjestöjen osallistumisesta raportointiin.

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/ngo