EN- Sosiaaliset oikeudet


Päivitetty 3.10.2019

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1996)

Revised European Social Charter

  • Suomen osalta voimaan 1.8.2002 (SopS 78-80/2002).

  • Täytäntöönpanoa valvovat Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea yhdessä hallitusten välinen komitean ja ministerikomitean kanssa.

  • Raportointivelvollisuus vuosittain 31.10. mennessä.

  • Peruskirjan artiklat on jaettu neljään temaattiseen ryhmään. Vuosittain raportoidaan yhden ryhmän artikloista, jolloin jokainen artikla tulee raportoiduksi neljän vuoden välein.

  • Suomi antoi 11. raporttinsa 6.11.2015 (työllisyys, koulutus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet artiklat 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 ja 25). Loppupäätelmät julkaistiin 12.12.2016

  • Suomi antoi 12. raporttinsa 28.10.2016 (työolot, terveyden suojelu, sosiaaliturva, sosiaaliavustus ja lääkinnällinen apu, sosiaalipalvelu, ikääntyneiden sosiaalinen suojelu sekä suojelu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan artiklat 3, 11, 12, 13, 14, 23 ja 30). Loppupäätelmät julkaistiin 24.1.2018.

  • Suomen 13. raportti annettiin 30.10.2017. Raportti koski viiden Suomea vastaan tehdyn järjestökantelun ratkaisun täytäntöönpanoa. Loppupäätelmät annettiin joulukuussa 2018.

  • Suomen 14. raportti (lapset, perheet ja maahanmuuttajat artiklat 7, 8, 16,17, 19, 27 ja 31) annettiin 30.10.2018.

  • Suomi antoi 15.12.2019 ns. yksinkertaistetun 15. määräaikaisraportin järjestökanteluja 70/2011, 71/2011, 88/2012, 106/2014 ja 108/2014 koskevien ratkaisujen täytäntööpanosta.