EN- Sosiaaliset oikeudet

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1996)

Revised European Social Charter

 • Suomen osalta voimaan 1.8.2002 (SopS 78-80/2002).

 • Täytäntöönpanoa valvovat Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea yhdessä hallitusten välinen komitean ja ministerikomitean kanssa.

 • Raportointivelvollisuus vuosittain 31.10. mennessä. Peruskirjan artiklat on jaettu neljään temaattiseen ryhmään. Vuosittain raportoidaan yhden ryhmän artikloista, jolloin jokainen artikla tulee raportoiduksi neljän vuoden välein.

 • Suomi antoi 11. raporttinsa 6.11.2015 (työllisyys, koulutus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet artiklat 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 ja 25). Loppupäätelmät julkaistiin 12.12.2016

 • Suomi antoi 12. raporttinsa 28.10.2016 (työolot, terveyden suojelu, sosiaaliturva, sosiaaliavustus ja lääkinnällinen apu, sosiaalipalvelu, ikääntyneiden sosiaalinen suojelu sekä suojelu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan artiklat 3, 11, 12, 13, 14, 23 ja 30). Loppupäätelmät julkaistiin 24.1.2018.

 • Suomen 13. raportti annettiin 30.10.2017. Raportti koski viiden Suomea vastaan tehdyn järjestökantelun ratkaisun täytäntöönpanoa. Loppupäätelmät annettiin joulukuussa 2018.

 • Suomen 14. raportti (lapset, perheet ja maahanmuuttajat artiklat 7, 8, 16,17, 19, 27 ja 31) annettiin 30.10.2018.

 • Suomen tulee 31.12.2019 mennessä antaa ns. yksinkertaistettu 15. määräaikaisraportti järjestökanteluja 70/2011, 71/2011, 88/2012, 106/2014 ja 108/2014 koskevien ratkaisujen täytäntööpanosta.

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

Päivitetty 3.10.2019

Järjestökantelut, joita koskevien ratkaisujen täytäntöönpanosta hallitus raportoi 31.12.2019 mennessä

 

4. Complaints where the Committee has found a violation and where progress has been made but which has not yet been remedied

 • Association of Care Giving Relatives and Friends v. Finland (Complaint No. 71/2011)  Violation of Article 23 (Right of elderly persons to social protection).

Decision on the merits of 4 December 2012.

Follow up:

- Resolution CM/ResChS(2013)13 on 11 June 2013 of the Committee of Ministers.

- Assessment of the follow-up on 4 December 2015 of the European Committee of Social Rights

- 2 nd Assessment of the European Committee of Social Rights on the follow-up (6 December 2018)

 • Association of Care Giving Relatives and Friends v. Finland (Complaint No. 70/2011)  Violation of Article 23 (Right of elderly persons to social protection).

Decision on the merits of 4 December 2012.

Follow up:

- Resolution CM/ResChS(2013)12 on 11 June 2013 of the Committee of Ministers.

- Assessment of the follow-up on 4 December 2015 of the European Committee of Social Rights

- 2 nd Assessment of the European Committee of Social Rights on the follow-up(6 December 2018)

5. Complaints where the Committee has found a violation, which has not yet been remedied

 • Finnish Society of Social Rights v. Finland (Complaint No. 108/2014)  No violation of Article 12§3 (the right to social security – development of the social security system);  Violation of Article 13§1 (the right to social and medical assistance – adequate assistance for every person in need).

Decision on admissibility and merits on 8 December 2016.

Follow up:

- Resolution CM/ResChS(2017)8 on 14 June 2017 of the Committee of Ministers.

- Assessment of the European Committee of Social Rights on the follow-up (6 December 2018)

 

 • Finnish Society of Social Rights v. Finland (Complaint No. 106/2014)  Violation of Article 24 (the right to protection in cases of termination of employment)

Decision on admissibility and the merits of the 8 September 2016.

Follow up:

- Resolution CM/ResChS (2017)7 on 14 June 2017 of the Committee of Ministers.

- Assessment of the European Committee of Social Rights on the follow-up (6 December 2018).

 

 • Finnish Society of Social Rights v. Finland (Complaint No. 88/2012)  Violation of Articles 12§1 (the right to social security);  Violation of Article 13§1 (the right to social and medical assistance);  No violation of Article 12§3 (the right to social security).

Decision on the merits of 9 September 2014.

Follow up:

- Resolution Res/CM ChS (2015)8 on 17 June 2015 of the Committee of Ministers.

- Assessment of the European Committee of Social Rights on the follow-up (6 December 2018)