EN- Kansalliset vähemmistöt

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (1995)

Framework Convention for the Protection of National Minorities

  • Suomen osalta voimaan 1.2.1998 (SopS 1-2/1998).

  • Täytäntöönpanoa valvoo neuvoa-antava komitea yhdessä ministerikomitean kanssa.

  • Raportointivelvollisuus (25 artikla): joka viides vuosi ja ministerikomitean pyynnöstä.

  • Ministerikomitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät (CM/ResCMN(2017)1) hyväksyttiin 15.3.2017.

  • Suomen viides rapotti toimitettiin määräajassa 1.2.2019

  • Neuvoa antava komitea vieraili Suomessa 18-22 Maaliskuuta 2019
     

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

 

 

Päivitetty 4.10.2019