EN- Ihmiskauppa

Päivitetty 26.7.2021

Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005)

Convention on Action against Trafficking in Human Beings

Suomen osalta voimaan 1.9.2012 (SopS 43–44/2012).

Täytäntöönpanoa valvoo ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä (GRETA) yhdessä yleissopimuksen osapuolten komitean kanssa.

Raportointivelvollisuus (38 artikla): ihmiskaupan vastaisen asiantuntijaryhmän GRETAn asettamin määräajoin. Raportointi tapahtuu kyselyn muodossa.

Suomi antoi GRETALLE  vastauksena  toisen valvontakierroksen kyselyyn 5.2.2018. GRETA teki Suomeen maavierailun 11.-15.6.2018.

Suomi antoi vastaukset GRETAn lisäkysymyksiin 21.9.2018. Kommentit GRETAn luottamukselliseen raporttiluonnokseen toimitettiin 19.2.2019. Hallituksen julkaistavat kommentit GRETAn lopullisesta raportista 
annettiin 15.5.2019. 

GRETA julkaisi Suomea koskevan raporttinsa ja suositukset 5.6.2019 (GRETA(2019)06).

Osapuolten komitean Suomea koskevat loppupäätelmät ja suositukset hyväksyttiin 18.10.2019 (CP/Rec(2019)05). 

Suomi antoi raportin välittömiä toimenpiteitä koskevien suositusten täytäntöönpanosta annettiin 16.10.2020 (CP(2020)09). 

Suomi vastasi GRETAn temaattiseen verkko- ja teknologiavälitteistä ihmiskauppaa koskevaan kyselyyn 19.5.2021. 

Kolmannen valvontakierroksen kysely lähetetään toukokuussa 2022. Kyselyyn vastaamisen (kolmannen raportin) määräaika on lokakuussa 2022. GRETA tekee maavierailun tammi-maaliskuussa 2023.

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Lue lisää kansalaisjärjestöjen osallistumisesta raportointiin.

https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/role-of-ngos