EN- Ihmiskauppa

Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005)

Convention on Action against Trafficking in Human Beings

  • Suomen osalta voimaan 1.9.2012 (SopS 43–44/2012).

  • Täytäntöönpanoa valvoo ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä (GRETA) yhdessä yleissopimuksen osapuolten komitean kanssa.

  • Raportointivelvollisuus (38 artikla): ihmiskaupan vastaisen asiantuntijaryhmän GRETAn asettamin määräajoin. Raportointi tapahtuu kyselyn muodossa.

  • Suomi antoi toisen raporttinsa GRETALLE (vastaukset kyselyyn) 21.2.2018.

  • GRETA julkaisi Suomea koskevan raporttinsa ja suositukset 5.6.2019

 Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin