Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (1966)

MS Word -tiedostoCCPR FIN 7 report.docx (97 kB)
Hallituksen 7. raportti KP-sopimuksen täytäntöönpanosta
PDF-tiedostoCCPR-7_LOIPR.pdf (288 kB)
List of issues Prior to Reporting
PDF-tiedostoCCPR-7_LOIPR_suomennos.pdf (492 kB)
Raportointia edeltävä kysymysluettelo
PDF-tiedostoCCPR-6_Follow-up letter_08Aug17.pdf (229 kB)
Seurantapyyntö raportin valmistelua varten

YK:n ihmisoikeuskomitea on vuoden 2020 alusta siirtynyt pysyvästi yksinkertaistettuun raportointimenettelyyn ja tehnyt kalenterin viiden vuoden raportointisykleille. 

 Simplified reporting procedureStandard reporting procedure
Year 1List of issues prior to reportingPeriodic report
Year 2Replies to list of issues prior to reportingList of issues and
Replies to list of issues
Year 3Periodic review (if needed, in the absence of replies)

Periodic review (if needed, in the
absence of report and/or
replies to the list of issues)

Year 4  
Year 5Follow-up on concluding observationsFollow-up on concluding observations

 

Lisäksi komitea on tehnyt 8 vuoden työohjelman, jossa näkyy maiden käsittelyaikataulu. Suomi on mukana ensimmäisten käsiteltävien joukossa vuonna 2020. Vuosi 2020 on Suomelle ylläolevan aikataulutuksen Year 2 (vastausten määräaika 4/2020 sekä Year 3 (kuuleminen 12.10.-6.11. istunnossa).


https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx

päivitetty 7.1.2021

International Covenant on Civil and Political Rights  (ICCPR)

 • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 24.7.2013 (CCPR/C/FIN/CO/6).

 • Suomen raportoi loppupäätelmien kappaleiden 10–11 ja 16 täytäntöönpanosta 2014, 2015 ja 2016.

 • Suomen seitsemännen raportin ohjana toimiva LOIPR-kysymysluettelo annettiin 2.4.2019  
  (
  https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=7643363)

 • Hallituksen 7. raportti annettiin ajoissa 2.4.2020

 • Suomen 7. raportti käsitellään komiteassa 1.-26.3.2021. DL aineiston (max 15 s.) toimittamiseen 1.2.2021 ja online-kuulemiseen ilmoittautumiseen 22.2.2021.

Suomen aikaisemmat raportit (YK:n sivulla)

Suomen aiemmin saamat suositukset  (YK:n sivulla)

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

 

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Toimitetun tiedon tulee olla

 • yksilöityä

 • luotettavaa,

 • mahdollisimman objektiivista

Järjestöjen varjoraporttien tulisi mahdollisuuksien mukaan noudattaa hallituksen raportin muotoa.

Raportista/lausunnosta tulee käydä ilmi tiedon toimittaja, nimettömiä tietoja ei huomioida. Raportin/lausunnon kielen tulee olla asiallista.

Annetun tiedon tulee olla relevanttia komitean toimivaltaan nähden ja liittyä kyseisen valtion määräaikaisraportin tutkimiseen.

Asiakirjassa ei tule mainita uhrien nimiä, ellei tieto koske julkista asiaa tai sen julkaiseminen tapahtuu uhrin tai hänen perheensä luvalla.

 

Ihmisoikeuskomitealle toimitetut raportit ja lausunnot:

 • ohje 

 • Lausunnot tulee toimittaa englanniksi.

 • Aineisto raportin käsittelyä varten tulee toimittaa viimeistään 22.2.2021! MUUTTUNUT!!

 • Aineiston tulee olla enintään 10.000 sanaa (n. 15 sivua). 

Aineisto toimitetaan SÄHKÖISESTI (ainoastaan) kaikkiin kolmeen allaolevaan osoitteeseen

Gabriella Habtom (Secretary of the Human Rights Committee) ghabtom@ohchr.org

Cherry Rosniansky (Programme Assistant of the Human Rights Committee) crosniansky@ohchr.org 

Komitean yleispostilaatikko ccpr@ohchr.org

 

Ilmoittauminen on-line- kuulemistilaisuuteen DL 22.2.2021

Lisätietoa kansalaisjärjestöjen osallistumisesta www.ccprcentre.org

Ihmisoikeuskomitan verkkosivu