Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (1966)

PDF-tiedostoCCPR-7_LOIPR.pdf (288 kB)
List of issues Prior to Reporting
PDF-tiedostoCCPR-7_LOIPR_suomennos.pdf (492 kB)
Raportointia edeltävä kysymysluettelo
PDF-tiedostoCCPR-6_Follow-up letter_08Aug17.pdf (229 kB)
Seurantapyyntö raportin valmistelua varten

päivitetty 3.10.2019

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)

International Covenant on Civil and Political Rights  (ICCPR)

 • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 24.7.2013 (CCPR/C/FIN/CO/6).

 • Suomen raportoi loppupäätelmien kappaleiden 10–11 ja 16 täytäntöönpanosta 2014, 2015 ja 2016.

 • Suomen seitsemännen raportin ohjana toimiva LOIPR-kysymysluettelo annettiin 2.4.2019  
  (
  https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=7643363)

 • Hallituksen määräaika 7. raportin antamiselle on 2.4.2020

 • Suomen 7. raportti käsitellään komiteassa 12.10.2020 alkavassa istunnossa.

Suomen aikaisemmat raportit (YK:n sivulla)

Suomen aiemmin saamat suositukset  (YK:n sivulla)

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset (sivulla virheitä!)

!!HUOMIO!!

Määräaika raportin käsittelyyn toimitettavalla aineistolla 14.9.2020.

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Toimitetun tiedon tulee olla

 • yksilöityä

 • luotettavaa,

 • mahdollisimman objektiivista

Järjestöjen varjoraporttien tulisi mahdollisuuksien mukaan noudattaa hallituksen raportin muotoa.

Raportista/lausunnosta tulee käydä ilmi tiedon toimittaja, nimettömiä tietoja ei huomioida. Raportin/lausunnon kielen tulee olla asiallista.

Annetun tiedon tulee olla relevanttia komitean toimivaltaan nähden ja liittyä kyseisen valtion määräaikaisraportin tutkimiseen.

Asiakirjassa ei tule mainita uhrien nimiä, ellei tieto koske julkista asiaa tai sen julkaiseminen tapahtuu uhrin tai hänen perheensä luvalla.

 

Ihmisoikeuskomitealle toimitetut raportit ja lausunnot:

 • Lausunnot tulee toimittaa englanniksi.

 • Aineisto, joka on tarkoitettu raportin käsittelyyn tulee toimittaa viimeistään neljä viikkoa ennen käsittelyistuntoa. DL 14.9.2020.

 • Aineiston tulee olla enintään 10.000 sanaa (n. 15 sivua). 

Aineisto toimitetaan SÄHKÖISESTI (ainoastaan) kaikkiin kolmeen allaolevaan osoitteeseen

Gabriella Habtom (Secretary of the Human Rights Committee) ghabtom@ohchr.org

Cherry Rosniansky (Programme Assistant of the Human Rights Committee) crosniansky@ohchr.org

Komitean yleispostilaatikko ccpr@ohchr.org

 

Lisätietoa kansalaisjärjestöjen osallistumisesta www.ccprcentre.org

Ihmisoikeuskomitan verkkosivu