Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)

PDF-tiedostoCESCR_7_LOIPR.pdf (293 kB)
List of issues Prior to Reporting
PDF-tiedostoCESCR_7_LOIPR_suomennos.pdf (586 kB)
Raportin pohjana toimiva kysymysluettelo

päivitetty 31.8.2020

 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

 • Suomen osalta voimaan 3.1.1976 (SopS 6/1976).

 • Täytäntöönpanoa valvoo taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea.

 • Raportointivelvollisuus (16 ja 17 artiklat): komitean vahvistaman ohjelman mukaisesti, käytännössä joka viides vuosi.

 • Suomi on hyväksynyt yksinkertaistetun raportointimenettelyn vuonna 2018. Raportti tehdään komitean toimittaman asialistan perusteella (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).

 • Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 28.11.2014 (E/C.12/FIN/CO/6).

 • Hallituksen raportin pohjana olena LOIPR-kysymyslista julkaistiin 2.4.2019. (sivupalstassa)
  (https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=7644057)

 • Suomen 7. raportti tomitettiin (vastaus asialistan teemoihin) määräajassa 2.4.2020

 • Hallituksen raportti käsitellään TSS-komiteassa komitean 69. istunnossa 15.2.-5.3.2021.

 • Suositukset julkaistaan 5.3.2021 (ennakkoarvio)

Suomen aikaisemmat raportit (YK:n sivulla)

Suomen aiemmin saamat suositukset  (YK:n sivulla)

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin


Määräaika raportin käsittelyyn toimitettavalla aineistolla 31.8.2020

 

Toimitetun tiedon tulee olla

 • yksilöityä

 • luotettavaa,

 • mahdollisimman objektiivista

Järjestöjä kehoitetaan toimittamaan myös yhteisiä laaja-alaisia raportteja (kts. sivumäärä alla).

LOIPR-teemalistan valmisteluun annettavissa raporteissa olevan tiedon tulee olla erityisesti relevanttia ko. listan valmisteluun. Raportin antamisen jälkeen ja ennen komitean käsittelyä on mahdollista antaa yksityiskohtaisempaa ja ajankohtaisempaa tietoa.

 

TSS-komitealle toimitetut raportit ja lausunnot:

 • Lausunnot tulee toimittaa englanniksi.

 • Aineisto kuulemistilaisuuteen tulee toimittaa mahdollisimman aikaisin, ja viimeistään 31.8.2020 online-järjestelmän kautta.

 • Aineiston tulee tiiviissä muodossa ja sitä saa olla enintään 10 sivua ja yhdistetyssä raportissa (useita toimijoita yhdessä) enintään 15 sivua (n. 10.000 sanaa).

 • kappaleet tulee numeroida.

 • Aineisto toimitetaan komitealle käyttäen uutta sähköistä asiointijärjestelmää (linkki komitean istunnon oheismateriaalissa aikanaan). Ongelmatilanteissa aineisto voidaan toimittaa sähköisesti  osoitteeseen cescr@ohchr.org