YK- UPR-raportointi

Päivitetty 6.10.2021

YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (UPR)

Universal Periodic Review

4. käsittelykierros 2022-2026

YK:n kaikkien jäsenvaltioiden vertaistarkastelu ihmisoikeusneuvoston päättämän kierron mukaisesti. Parhaillaan on alkamassa neljäs tarkastelukierros (2022-2027). Kts. kalenteri

Suomen hallituksen neljännen raportin alustava määräaika on heinäkuussa 2022. Ulkoministeriö järjestää kuulemistilaisuuden kansallisesti keväällä 2022. Raporint käsittely on alustavasti merkitty ihmisoikeusneuvoston UPR-työryhmän 41. istuntoon loka-marraskuulle 2022.


3. käsittelykierros 2017-2022

Suomi antoi kolmannen kansallisen raporttinsa 3.2.2017 (A/HRC/WG.6/27/FIN/1). 

Suomen ihmisoikeustilanteen kolmas UPR-tarkastelu hyväksyttiin ihmisoikeusneuvoston 36. istunnossa 21.9.2017. 

Suomi on antanut vapaaehtoisen väliraportin (suositustaulukko) täytäntöönpanosta 19.9.2019.

UPR INFO-järjestön Suomi-sivu, jossa raportit ja suositukset 


Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Kansalaisjärjestöt ja muut toimijat voivat toimittaa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle aineistoa UPR-käsittelyä varten kirjallisesti 10.3.2022 mennessä. Kuulemistilaisuuteen valtuutetun toimisto tekee n. 10-sivuisen tiivistelmän kaikista annetuista järjestölausunnoista. Tiivistelmässä ei huomioida alaviitteiden aineistoa)

Yksittäinen lausunto saa olla enintään 2.815 sanaa pitkä (tämän lisäksi alaviitteet ja liitteet).

Useiden toimijoiden yhteinen lausunto saa olla enintään 5.630 sanaa

Yksittäinen järjestö voi jättää vain yhden lausunnon, mutta voi olla mukana useammissa yhteislausunnoissa niin halutessaan.

Lausunnon tulee noudattaa teknisiä ohjeita (OHCHR Technical guidelines, päivitetty 2015) niin muodon kuin sisällönkin osalta. 

Lausunnot toimitetaan valtuutetun toimistolle verkkotyökalun avulla. 

Lausuntojen määräaika on 10.3.2022. Myöhästyneitä lausuntoja ei huomioida. 

Kaikki ohjeistus, aikataulut, aikaisemmat asiakirjat jne. yhdestä paikasta UPR-infon verkkosvuilta.