YK- UPR-raportointi

Päivitetty 26.7.2021

YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (UPR)

Universal Periodic Review

YK:n kaikkien jäsenvaltioiden vertaistarkastelu ihmisoikeusneuvoston päättämän kierron mukaisesti. Parhaillaan on meneillään kolmas tarkastelukierros (2017-2021).

Suomi antoi kolmannen kansallisen raporttinsa 3.2.2017 (A/HRC/WG.6/27/FIN/1). 

Suomen ihmisoikeustilanteen kolmas UPR-tarkastelu hyväksyttiin ihmisoikeusneuvoston 36. istunnossa 21.9.2017. 

Suomi on antanut vapaaehtoisen väliraportin 19.9.2019.

Suomen neljännen kansallisen raportin alustava määräaika on heinäkuussa 2022.

UM:n UPR sivu

UPR INFO-järjestön Suomi-sivu, jossa raportit ja suositukset

Suomen kolmas väliraportti