Ihmisoikeuskeskuksen toiminta 2018

Toimenpiteitä vuoden 2018 teemoista

Alla on listattu eri teemojen osalta toimia, joihin on ryhdytty ajankohtaisen seurantatiedon keräämiseksi ja tiedon levittämiseksi sekä näihin aihealueisiin liittyviä edistämistoimia kuten lausunnot ja kannanotot, julkaisut jne.

Lausunnot ja kirjelmät löytyvät tästä linkistä.

Alkuperäiskansojen oikeudet

Tammikuu 2018
Lausunto YK:lle alkuperäiskansojen maaoikeuksista

Maaliskuu 2018
Lausunto YK:lle (EMRIP) alkuperäiskansan ennakkosuostumuksen periaattesta (FPIC)

Heinäkuu 2018
Lausunto OM:lle Saamelaiskäräjälain uudistuksesta

Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus

Tammikuu 2018
Educa-messuilla ihmisoikeuskasvatusosasto ja lavaohjelmaa

Huhtikuu 2018
Road Show - rehtorien ja sivistystoimen johdon perus-ja ihmisoikeudet opetustoimessa -koulutus aluehallintovirastojen kanssa (Pori)

Toukokuu 2018
Lausunto YK:lle ihmisoikeuskasvatuksen maailmanohjelman neljännen vaiheen prioriteeteistä (2020-2024)

Kesäkuu 2018 Hankevalmistelut perus- ja ihmisoikeudet vammaisten asumisessa -koulutukseen käynnistyivät yhdessä oikeusasiamiehen kanslian kanssa                                                                              

Elokuu 2018 Ihmisoikeuskeskuksen aloitteesta ja osittaisrahoituksesta käynnistyi hanke demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi opettajankoulutuksessa (Helsingin yliopisto)

Syyskuu 2018 Road Show -rehtorien ja sivitystoimen johdon perus- ja ihmisoikeudet opetustoimessa -koulutus Aluehallintovirastojen kanssa (Savonlinna)

Syyskuu 2018 Vierailu Rovaniemelle kehitysvammaisten ihmisten palveluihin keskittyvän Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymään. Vierailu toteutettiin osanan eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuskäyntiä. Taustalla on Ihmisoikeuskeskuksen ja oikeusasiamiehen yhteinen hanke kehitysvammaisten perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi asumispalveluissa koulutuksen keinoin.

Lokakuu 2018 Demokratiapalkinto jaetaan ihmisoikeuskasvatushankkeelle. Oikeusministeriön jakaman palkinnon asiantuntijaryhmässä mukana Ihmisoikeuskeskus.

Lokakuu 2018 Road Show -rehtorien ja sivitystoimen johdon perus- ja ihmisoikeudet opetustoimessa -koulutus Aluehallintovirastojen kanssa (Seinäjoki)

Lokakuu 2018 Vierailu opetus- ja kulttuuriministeriöön. Vierailu toteutetaan osana apulaisoikeusasiamiehen tarkastusta.

Marraskuu 2018 Tapaamisia vammaisten palveluasumiseen kytkeytyvien tahojen kanssa (viranomaiset, palvelutuottajat, järjestöt).

Lisäksi: Luentoja ja puheita eri tilaisuuksissa pitkin vuotta, mm. osana oikeusministeriön koulutusta oikeushallinnolle sekä yliopisto-opiskelijoille

Kansainvälinen yhteistyö

Tammikuu 2018 ENNHRI:n ja FRA:n seminaari ihmisoikeusviestinnästä Wienissä.

Helmikuu 2018 ENNHRI:n oikeudellisten asioiden työryhmän kokous Wienissä. ENNHRI:n ja GANHRI:n yleiskokous Genevessä.

Toukokuu 2018 FRA:n hallintoneuvoston kokous Wienissä. ENNHRI:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien työryhmän kokous Belfastissa.

Kesäkuu 2018 Euroopan kansallisille ihmisoikeusinstituutioille suunnattu vuosittainen koulutus, NHRI-akatemia, Helsingissä.

Heinäkuu 2018 ENNHRI:n viestintäryhmän kokous Berliinissä.

Syyskuu 2018 FRA:n perusoikeusfoorumi Wienissä.

Lokakuu 2018 Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälinen konferenssi Marraskeshissa. ENNHRI:n CRPD-työryhmän kokous Riikassa. ENNHRI:n yleiskokous ja vuosikonferenssi Ateenassa.

Marraskuu 2018 FRA:n perusoikeusviraston johtaja vierailulla Helsingissä. Vierailun yhteydessä seminaari Suomen tulevaan EU-puheenjohtajakauteen ja perusoikeuksiin liittyen.

Joulukuu 2018 FRA:n hallintoneuvoston kokous

Lisäksi tiedotusta kansainvälisistä perus- ja ihmisoikeusjulkaisuista ja tapahtumista, vastaamista kyselyihin ja lausuntopyyntöihin, osallistumista ENNHRI:n ja GANHRI:n hallitusten kokouksiin sekä kansainvälisen toiminnan esittelyä kotimaisille sidosryhmille ja vierailijoille.

Naisiin kohdistuva väkivalta

Kesäkuu 2018
Lausunto Euroopan neuvoston alaiselle GREVIO-komitealle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa.

Lokakuu 2018
GREVIO-komitean Suomen vierailun kuulemistilaisuuteen osallistuminen

Lokakuu 2018
Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotto Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet

Helmikuu 2018
Lausunto Euroopan neuvoston alaiselle Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselle komissiolle (ECRI) Suomen translain ongelmista. Lausunto liittyy komission viidenteen monitorointikierrokseen Suomen osalta.

Huhtikuu 2018
Selvitys ja julkaisutilaisuus Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen – Tilanne Suomessa ja lainsäädännön kehityslinjoja Euroopassa (2018)

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvakysymykset

Helmikuu 2018
Ihmisoikeuskeskuksen kirje oikeusministeriölle ja sisäministeriölle turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ongelmista.

Vammaisten henkilöiden oikeudet

Maaliskuu 2018
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (ns. saavutettavuusdirektiivi).

Maaliskuu 2018
Suomen- ja ruotsinkielinen käännös julkaistu YK:N CRPD-komitean yleiskommentista vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuudesta lain edessä

Maaliskuu-toukokuu 2018
Verkkokysely yhdessä Vammaisfoorumin kanssa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta

Toukokuu 2018
Lausunto UM:lle luonnoksesta ensimmäiseksi CRPD-raportiksi YK:lle.

Toukokuu 2018
Osallistuminen omalla osastolla Yhdenvertaisena työelämässä-tapahtumaan Messukeskuksessa

Kesäkuu 2018
Osallistuminen CRPD sopimusosapuolten kokoukseen New Yorkissa, ml. GANHRIn järjestämään sivutapahtumaan “Strengthening cooperation and partnerships in monitoring the rights of persons with disabilities: experiences and way forward”

Lokakuu 2018
Maanantai kuuluu kaikille-kampanja vammaisten henkilöiden työllistymisen edistämiseksi

Vähemmistöjen ja kielivähemmistöjen oikeudet

Tammikuu 2018
Lausunto luonnoksesta Romanipoliittiseksi ohjelmaksi 2018-2022

Yksilövalitukset ja ryhmäkantelut Suomea vastaan

Tammikuu 2018
TIedotus Euroopan sosiaalisten oikeuksien peruskirjan täytäntöönpanon vuosiraportista

Tammikuu 2018
Tiedotus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportista ja -tilastoista 

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

Syyskuu 2018
Lausunto UM:lle YK:ssa vireillä olevasta oikeudellisesti velvoittavan yritysten ihmisoikeusvastuuta koskevan kv sopimuksen luonnoksesta

Marraskuu 2018
Lausunto Finnfundille sen ihmisoikeuslinjauksesta

Muu toiminta

Kansainvälinen katsaus julkaistu 6 kertaa

Maaliskuu 2018
Osallistuminen Euroopan unionin perusoikeusviraston EFRIS-portaalihankkeen valmisteluun

Huhtikuu 2018
Asiantuntijatyö ns. Kööpenhaminan julistuksen valmistelussa

Toukokuu 2018
GDPR-uudistukset ja tiedotus uutiskirjeen tilaajille

Marraskuu 2018
Lausunto eduskunnalle Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta

Lokakuu ja joulukuu 2018
YK:n Treaty Body Reform 2020-työhön osallistuminen

Joulukuu 2018
Lausunto YK:lle KP-sopimuksen täytäntöönpanosta osana määräaikaisraportointia

Joulukuu 2018
Lausunto YK:lle TSS-sopimuksen täytäntöönpanosta osana määräaikaisraportointia