Ihmisoikeuskeskuksen toiminta 2019

Toimenpiteitä vuoden 2019 teemoista

Alla on listattu eri teemojen osalta toimia, joihin on ryhdytty ajankohtaisen seurantatiedon keräämiseksi ja tiedon levittämiseksi sekä näihin aihealueisiin liittyviä edistämistoimia kuten lausunnot ja kannanotot, julkaisut jne.

Lausunnot ja kirjelmät löytyvät tästä linkistä.

Alkuperäiskansojen oikeudet

 

Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus                                        

Maaliskuu 2019
Osana hanketta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi opettajankoulutuksessa (Helsingin yliopisto) tilaisuus Tiedekulmassa

Lisäksi: Luentoja ja puheita eri tilaisuuksissa pitkin vuotta, mm. yliopisto-opiskelijoille

Kansainvälinen yhteistyö

Helmikuu 2019
FRA:n EFRIS-tietokannan valmisteluun liittyvä työryhmäkokous Wienissä.

Helmikuu 2019
ENNHRI:n oikeudellisen työryhmän kokous Dublinissa

Maaliskuu 2019
GANHRIn vuosikokous Genevessä

Lisäksi tiedotusta kansainvälisistä perus- ja ihmisoikeusjulkaisuista ja tapahtumista, vastaamista kyselyihin ja lausuntopyyntöihin, osallistumista ENNHRI:n ja GANHRI:n hallitusten kokouksiin sekä kansainvälisen toiminnan esittelyä kotimaisille sidosryhmille ja vierailijoille.

Määräaikaisraportointi

 

Naisiin kohdistuva väkivalta

 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet

 

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvakysymykset

 

Vanhusten oikeudet

Tammi-helmikuu 2019
Määräaikaisen asiantuntijan palkkaaminen ikäihmisten oikeuksien edistämiseen ja seurantaan

Vammaisten henkilöiden oikeudet

 

Vähemmistöjen ja kielivähemmistöjen oikeudet

 

Yksilövalitukset ja ryhmäkantelut Suomea vastaan

Tammikuu 2019
TIedotus Euroopan sosiaalisten oikeuksien peruskirjan täytäntöönpanon vuosiraportista (Suomen 5 aiemman ratkaisun täytäntöönpano)

Tammikuu 2019
Tiedotus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportista ja -tilastoista

Helmikuu 2019
Tiedotus YK:n ihmisoikeuskomitean kahdesta ratkaisusta saamelaismääritelmää koskevissa valituksissa sekä Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean tutkimattajättämispäätöksestä CETA-neuvotteluja koskeneesta kantelusta

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

 

Muu toiminta

Kansainvälinen katsaus