Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

YK:n vammaisyleissopimuksen artiklan 33(3) mukaan kansalaisyhteiskunta, erityisesti vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt, on osallistettava ja se osallistuu seurantamenettelyyn täysimääräisesti.

Osallistamista varten ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuuteen on perustettu pysyväksi jaostoksi vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK). Komitean toimikausi on sama kuin ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikausi. Komitea piti järjestäytymiskokouksensa 19.10.2016.

 

Lue lisää vammaisten henkilöiden oikeuksista ja vammaisten ihmisoikeuskomiteasta

Komitean tehtävät

Komitea voi

tehdä esityksiä ja esittää näkemyksiään eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ihmisoikeuskeskukselle siitä, miten ne voisivat vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja sopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamista kehittää.

esittää ihmisoikeusvaltuuskunnalle käsiteltäväksi vammaisten henkilöiden oikeusiin liittyviä kysymyksiä

tehdä esityksiä ihmisoikeusvaltuuskunnalle päätettäväksi.