Kansainvälinen kuurojen viikko käynnissä – Ihmisoikeuskeskus muistuttaa vammaisyleissopimuksen velvoitteista

23.9.2019

YK:n julistamaa kansainvälistä viittomakielten päivää vietetään tänään 23.9.2019. Päivä aloittaa kansainvälisen kuurojen viikon.

Ihmisoikeuskeskus muistuttaa YK:n vammaisyleissopimuksen edellyttävän, että sopimusosapuolet tunnustavat viittomakielen käytön ja edistävät sitä koulutuksessa (24 artikla), työelämässä (27 artikla), poliittiseen ja julkiseen elämään osallistumisessa (29 artikla) sekä kulttuurielämään, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan ja urheiluun osallistumisessa (30 artikla).

 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan suosituksissa hallituskaudelle 2019-2023 nostettiin esiin muun muassa tarve parantaa erilaisin keinoin vammaisten henkilöiden koulutustasoa ja työmarkkinaosallisuutta sekä edistää laajamittaisesti esteettömyyttä ja saavutettavuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

 

Lisätietoja kansainvälisen kuurojen viikon ohjelmatarjonnasta löytyy Kuurojen liiton verkkosivuilta osoitteesta:

https://www.kuurojenliitto.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/kansainvalisen-kuurojen-viikon-viettoa

 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset hallituskaudelle 2019-2023 löytyy täältä.