Euroopan unioni ja vammaisyleissopimus

Vammaisyleissopimus tuli voimaan Euroopan unionin osalta tammikuussa 2011.

Euroopan unioni antoi CRPD-komitealla ensimmäisen määräaikaisraportin toimenpiteistään vammaisyleissopimuksen toimeenpanossa 2014. 

CRPD-komitea toimitti EU:lle kysymyksiä ja tarkennuspyyntöjä liittyen ensimmäiseen määräaikaisraporttiin kesäkuussa 2015. 

EU toimitti vastauksena komitealle heinäkuussa 2015. 

CRPD-komitea antoi suosituksensa ja loppupäätelmät EU:lle lokakuussa 2015. Suositukset koskivat mm. seuraavia seikkoja:

  • Euroopan unionin tulee toteuttaa tarvittavat toimet ns. esteettömyysdirektiivin (European Accessibility Act) muuttamiseksi siten, että se on linjassa vammaisyleissopimuksen esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevasta artiklasta annetun yleiskommentin kanssa.
  • Euroopan unionin tulee muuttaa itsenäisen mekanisminsa kokoonpanoa siten, ettei komissio ole osallisena mekanismina. Komitean näkemyksen mukaan komissio ei voi olla samanaikaisesti vastuussa sopimusvelvoitteiden toimeenpanosta ja toimeenpanon seurannasta.
  • Euroopan unionin toteutti komitean suositukset, kuten seurantaraportista ilmenee.