Euroopan unioni ja vammaisyleissopimus

 

Vammaisyleissopimus tuli voimaan Euroopan unionin osalta tammikuussa 2011.

Euroopan unioni antoi CRPD-komitealla ensimmäisen määräaikaisraportin toimenpiteistään vammaisyleissopimuksen toimeenpanossa 2014. Raportti löytyy täältä.

CRPD-komitea toimitti EU:lle kysymyksiä ja tarkennuspyyntöjä liittyen ensimmäiseen määräaikaisraporttiin kesäkuussa 2015. Komitean esittämät kysymykset löytyvät täältä.

EU toimitti vastauksena komitealle heinäkuussa 2015. Vastaukset löytyvät täältä.

 

CRPD-komitea antoi suosituksensa ja loppupäätelmät EU:lle lokakuussa 2015. Ne löytyvät täältä. Suositukset koskivat mm. seuraavia seikkoja:

Euroopan unionin tulee toteuttaa tarvittavat toimet ns. esteettömyysdirektiivin (European Accessibility Act) muuttamiseksi siten, että se on linjassa vammaisyleissopimuksen esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevasta artiklasta annetun yleiskommentin kanssa.

Euroopan unionin tulee muuttaa itsenäisen mekanisminsa kokoonpanoa siten, ettei komissio ole osallisena mekanismina. Komitean näkemyksen mukaan komissio ei voi olla samanaikaisesti vastuussa sopimusvelvoitteiden toimeenpanosta ja toimeenpanon seurannasta.

Euroopan unionin toteutti komitean suositukset, kuten tästä seurantaraportista ilmenee.