EU:n perusoikeusvirasto (FRA)

FRA:n toiminta vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyen

Osana EU:n riippumatonta mekanismia Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) auttaa varmistamaan, että Euroopan union toimeenpanee vammaisyleissopimusta tehokkaasti ja tuloksellisesti toimivaltansa rajoissa.

FRA tekee oikeudellista ja yhteiskunnallista tutkimusta ja analyysiä keskeisistä perusoikeuskysymyksistä.

Vertailevassa oikeudellisessa tutkimuksessa tarkastellaan EU jäsenvaltioiden säädöksiä ja toimenpiteitä oikeuksien edistämiseksi.

FRA:n yhteiskunnallinen tutkimus on joko kvantitatiivista tai kvalitatiivista.Yhteiskunnallinen tutkimus voi myös perustua fokusryhmähaastatteluihin, joissa keskustellaan vammaisten henkilöiden kanssa tai heille läheisten ja tärkeiden ihmisten kanssa, kuten huoltaja, henkilökohtaiset avustajat tai palveluden tarjoajat.

Vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvässä toiminnassa FRA tutkii muun muassa, missä lainsäädäntö tai yhteiskunnalliset esteet vaikeuttavat vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja pyrkii identifioimaan tapoja, joilla EU-jäsenvaltiot ovat onnistuneesti voimaannuttaneet vammaisia henkilöitä.

Kehitysvammaisten ja mielenterveysongelmaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvässä tutkimushankkeessa FRA toteutti yksilöhaastatteluja ja lisäksi pyysi osallistujia kertomaan omasta arjestaan dokumentoimalla sitä päivittäin valokuvaamalla.

Perusoikeusvirasto kehittää myös ihmisoikeusindikaattoreita, joiden avulla voi arvioida, miten jäsenvaltiot toimeenpanevat vammaisyleissopimuksen velvoitteita.

Vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyviä FRA:n julkaisuja

Vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyviä FRA:n lausuntoja

  • FRA:n englanninkielinen lausunto: Opinion concerning requirements under Article 33 (2) of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities within the EU context