EU:n riippumaton mekanismi

YK:n vammaisyleissopimuksen artikla 33(2) mukaan sopimusosapuolten on nimettävä tai perustettava riippumaton mekanismi, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan yleissopimuksen täytäntöönpanoa.

Sopimusosapuolena Euroopan unioni on tätä tarkoitusta varten nimennyt riippumattoman mekanismin EU:n toimivaltaan kuuluvia asioita varten, kuten:

  • EU lainsäädäntö ja politiikka, yhdenvertaisuus, matkustajien oikeudet, EU rahoitus, jne.
  • EU:n julkkishallinto, kuten henkilöstön valinta, tiedonsaanti ja -saavutettavuus, jne.

EU:n riippumaton mekanismi perustettiin Euroopan komission aloitteesta, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuonna 2012. Mekanismi aloitti toimintansa vuonna 2013.

EU:n riippumaton mekanismi koostuu seuraavista toimijoista:

Riippumaton mekanismi laatii itselleen työohjelman, jossa eritellään niin yksittäisten toimijoiden toimenpiteet kuin itsenäisen mekanismin yhteiset toimenpiteet.