YK:n vammaisyleissopimuksen artiklat

på svenska     in English

PDF-tiedostoYK_vammaisyleissopimus.pdf (264 kB)
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista Valtioneuvoston asetus, Sopimussarja 27/2016, rinnakkaisteksti fi-en

 

3 artikla - Yleiset periaatteet

4 artikla - Yleiset velvoitteet

5 artikla - Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

6 artikla - Vammaiset naiset

7 artikla - Vammaiset lapset

8 artikla - Tietoisuuden lisääminen

9 artikla - Esteettömyys ja saavutettavuus

10 artikla - Oikeus elämään

11 artikla - Vaaratilanteet ja humanitaariset hätätilat

12 artikla - Yhdenvertaisuus lain edessä

13 artikla - Oikeussuojan saavutettavuus

14 artikla - Henkilön vapaus ja turvallisuus

15 artikla - Vapaus kidutuksesta tai julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta

16 artikla - Vapaus hyväksikäytöstä, väkivallasta ja pahoinpitelystä

17 artikla - Henkilön koskemattomuuden suojelu

18 artikla - Liikkumisen ja kansalaisuuden vapaus

19 artikla - Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä

20 artikla - Henkilökohtainen liikkuminen

21 artikla - Sanan- ja mielipiteenvapaus ja tiedonsaanti

22 artikla - Yksityisyyden kunnioittaminen

23 artikla - Kodin ja perheen kunnioittaminen

24 artikla - Koulutus

25 artikla - Terveys

26 artikla - Kuntoutus

27 artikla - Työ ja työllistyminen

28 artikla - Riittävä elintaso ja sosiaaliturva

29 artikla - Osallistuminen poliittiseen ja julkiseen elämään

30 artikla - Osallistuminen kulttuurielämään, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan ja urheiluun

31 artikla - Tilastot ja tietojenkeruu

32 artikla - Kansainvälinen yhteistyö

33 artikla - Kansallinen täytäntöönpano ja seuranta

34 artikla - Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea

35 artikla - Sopimuspuolten raportit

36 artikla - Raporttien käsittely

37 artikla - Sopimuspuolten ja komitean välinen yhteistyö

38 artikla - Komitean suhde muihin elimiin

39 artikla - Komitean raportti

40 artikla - sopimuspuolten kokous