Sivukartta

 

Etusivu

Tietoa meistä 

Lausunnot ja kirjelmät

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotot ja kirjelmät

Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)


Ihmisoikeudet

Perustuslaki

Yhdenvertaisuuslaki

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017-2019

Pio-toimintaohjelma 2012-2013

Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta


Seuranta

Raportoinnin aikataulut


Koulutus

LUENTO 1 Johdatus perus- ja ihmisoikeuksiin

LUENTO 2 YK:n ihmisoikeusjärjestelmä

LUENTO 3 Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestelmä

LUENTO 4 Perusoikeudet Euroopan unionissa

LUENTO 5 Perusoikeudet Suomessa


Vammaisten henkilöiden oikeudet

Julkaisut ja lausunnot

Koulutusaineisto

Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

Kansainvälinen yhteistyö

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD-komitea)

YK:n vammaisyleissopimuksen artiklat

Vammaisyleissopimuksen 33 artiklan mukaiset kansalliset toimijat

Riippumattoman mekanismin tehtävät käytännössä

EU:n riippumaton mekanismi

EU:n vammaisstrategia 2010-2020


Julkaisut

Uutisarkisto 2012-2017

Lausuntoarkisto 2012-2017

Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus Suomessa - IOK:n selvitys 2014

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussuositusten seuranta

KP- ja TSS-sopimuksen sisältämät ehdottomat oikeudet

Yritysten vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia - tulkintaopas

YK:n sopimusvalvontaelinten yleiskommenttien suomennoksia


Yhteystiedot