SuomeksiPå svenskaIn english

News in Finnish

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeussanastoa täydennetty (20.4.2018)

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisemaa suomi-ruotsi-englanti ihmisoikeussanastoa on täydennetty ja sen kieliasu on tarkistettu vastaamaan monikielisten sanastojen vaatimuksia. Sanasto toimii apuna kaikille niille, jotka tuottavat ihmisoikeuksiin liittyvää tekstiä, muun muassa kielenkääntäjille, tiedottajille, toimittajille ja tutkijoille.

YK:n apulaisihmisoikeusvaltuutettu Kate Gilmore Suomeen (10.4.2018)

YK:n apulaisihmisoikeusvaltuutettu Kate Gilmore vierailee Suomessa perjantaina 13. huhtikuuta.

Vammaisten henkilöiden osallistamista koskeva YK:n yleiskommenttiluonnos julkaistu (28.3.2018)

YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea on julkaissut luonnoksen ja lausuntopyynnön yleiskommentista nro 7, joka käsittelee vammaisten henkilöiden kuulemista ja osallistamista.

Kritiikkiä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikkenemisestä (23.3.2018)

Tuoreet tutkimukset osoittavat, että turvapaikanhakijoiden oikeudellinen asema on heikentynyt Suomessa.

FRA ja EIT: päivitetty opas eurooppalaisesta oikeuskäytännöstä syrjinnän alalla (21.3.2018)

Oppaaseen on poimittu tuoreita tapausesimerkkejä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta ja Euroopan unionin tuomioistuimesta