Rekisteriselosteet

Tältä sivulta löytyvät rekisteriselosteet Ihmisoikeuskeskuksen henkilötietoja sisältävistä rekistereistä. Ihmisoikeuskeskus saa rekistereiden sisältämät henkilötiedot pääosin suoraan ko. henkilöiltä itseltään eri muodoissa.

 

Toukokuusta 2018 alkaen rekisteröidyiltä  on seuraavissa tapauksissa pyydetty EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävä hyväksyntä tietojensa käsittelyyn ja säilyttämiseen.

Seuraavissa yhteyksissä Ihmisoikeuskeskuksella voi olla hallussaan henkilön itsensä antamia henkilötietoja:

  • Yhteydenotot ml. lausuntopyynnöt ja kansalaiskirjeet. (Eduskunnan sähköpostijärjestelmä, Eduskunnan oikeusasiamiehen sähköinen asianhallintajärjestelmä)

  • Tilaisuuksien videotallenteet (Eduskunnan verkkosivut, osallistuessaan tilaisuuteen joka on ilmoitettu videoitavaksi, osallistuja hyväksyy mahdollisuuden, että hän näkyy videolähetyksessä ja siitä eduskunnan verkkosivuillla säilytettävässä videotallenteessa).
     

  • Sosiaalinen media (FB, Twitter, Youtube)

  • Tutkimukset, haastattelut, kyselyt ja selvitykset

Ihmisoikeuskeskuksessa säilytetään myös seuraavien henkilöiden henkilötietoja:

  • Ihmisoikeuskeskuksen nykyinen ja entinen henkilöstö 
  • Ihmisoikeusvaltuuskunnan ja VIOK:in nykyiset ja entiset jäsenet

Jos haluat tietää lisää Ihmisoikeuskeskuksen rekisterikäytännöistä, ota yhteyttä info@ihmisoikeuskeskus.fi