Ihmisoikeussopimukset

päivitetty 1.8.2023

Suomi on sitoutunut kahdeksaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimukseen, joiden noudattamista sopimusvaltioissa valvoo kunkin ihmisoikeussopimuksen osalta oma YK:n sopimusvalvontaelin. Suomi on velvollinen raportoimaan näille määräajoin sopimusmääräysten noudattamisesta.

Euroopan neuvoston osalta Suomi on velvollinen raportoimaan seitsemän ihmisoikeussopimuksen noudattamisesta. Lisäksi Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) edellyttää raportointia.