Ihmisoikeuskasvatusta, -koulutusta ja -tutkimusta Suomessa

Perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta tekevät Suomessa monet eri tahot. Perusopetuslaki ja valtakunnallinen perusopetussuunnitelma velvoittavat opetuksen järjestäjiä turvaamaan kaikille oppilaille ihmisoikeuksia kunnioittavan oppimisympäristön. Tietoa ihmisoikeuksista opetetaan muun muassa historiassa, yhteiskuntaopissa, uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa kaikille peruskoulussa opiskeleville.

Perusopetuksen jälkeenkin ihmisoikeudet kuuluvat moniin jatko-opintoihin. Esimerkiksi poliisien koulutuksessa toimivaltaa ja sen rajoja opiskellessa käsitellään paljon perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä. Potilaan itsemääräämisoikeus on puolestaan keskeinen hoitoalalla käsiteltävä asia. Koska Suomessassa monesta pohjimmiltaan perus- ja ihmisoikeuksia turvaavasta käytännöstä on säädetty alemman asteisella lainsäädännöllä, ei koulutuksessa aina tuoda esille sitä, että viime kädessä kyse on nimenomaan perus- ja ihmisoikeuksista.

Perus- ja ihmisoikeudet kattavat laajan kirjon asioita ja siksi joitain niihin liittyviä asioita, kuten vaikkapa poliittisia oikeuksia opetetaan demokratiakasvatuksen nimissä, kun taas kansainvälisistä ihmisoikeusjärjestelmistä opetus on saatettu sisällyttää esimerkiksi kansainvälisyyskasvatukseen.