Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Valvonta ulottuu myös muihin silloin, kun nämä hoitavat julkista tehtävää.

Oikeusasiamies:

  • tutkii kanteluita,
  • tekee omia aloitteita
  • tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa, erityisesti vankiloissa, varuskunnissa ja muissa suljetuissa laitoksissa.

Valvonnasta vastaavat oikeusasiamies ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä:

  • Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen
  • Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin 
  • Apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja

Ihmisoikeuskeskus toimii hallinnollisesti eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä. Oikeusasiamies nimittää Ihmisoikeuskeskuksen johtajan, asiantuntijat sekä valtuuskunnan jäsenet tehtäviinsä.

Oikeusasiamies raportoi työstään eduskunnalle vuosittain toimintakertomuksessaan ja tarvittaessa erilliskertomuksin.

Lue lisää: Eduskunnan oikeusasiamiehen sivut