Eduskunnan oikeusasiamies

 

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Valvonta ulottuu myös muihin silloin, kun nämä hoitavat julkista tehtävää.

Oikeusasiamies

tutkii kanteluita,

tekee omia aloitteita

tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa, erityisesti vankiloissa, varuskunnissa ja muissa suljetuissa laitoksissa.

 

Valvonnasta vastaavat oikeusasiamies ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin 

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen

 

Ihmisoikeuskeskus toimii hallinnollisesti eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä. Oikeusasiamies nimittää Ihmisoikeuskeskuksen johtajan, asiantuntijat sekä valtuuskunnan jäsenet tehtäviinsä.

Oikeusasiamies raportoi työstään eduskunnalle vuosittain toimintakertomuksessaan ja tarvittaessa erilliskertomuksin.

Lue lisää: Eduskunnan oikeusasiamiehen sivut