Kanteleminen Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Järjestökantelut Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea käsittelee Euroopan sosiaalisen peruskirjan nojalla tehtyjä järjestökanteluja.

Työmarkkinaosapuolet sekä kansalaisjärjestöt voivat tehdä kanteluja sosiaalisen peruskirjan nojalla. Yksityishenkilöt eivät voi tehdä kantelua.

Järjestö voi tehdä kantelun, jos se epäilee, ettei peruskirjaa ole tietyssä, kanteluiden järjestelmän hyväksyneessä jäsenvaltiossa pantu riittävällä tavalla täytäntöön.

Lisätietoa Ulkoministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoa järjestökanteluista Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean järjestökanteluverkkosivulta 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisuja - HUDOC-syöte