Kanteleminen Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Järjestökantelut Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea käsittelee Euroopan sosiaalisen peruskirjan nojalla tehtyjä järjestökanteluja.

Työmarkkinaosapuolet sekä kansalaisjärjestöt voivat tehdä kanteluja sosiaalisen peruskirjan nojalla. Yksityishenkilöt eivät voi tehdä kantelua.

Järjestö voi tehdä kantelun, jos se epäilee, ettei peruskirjaa ole tietyssä, kanteluiden järjestelmän hyväksyneessä jäsenvaltiossa pantu riittävällä tavalla täytäntöön.

Lisätietoa Ulkoministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoa järjestökanteluista Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean järjestökanteluverkkosivulta 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisuja - HUDOC-syöte

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisujen täytäntöönpano

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean (ESOK) Suomelle antamia ratkaisuja on avoimena seitsemän. (24.11.2021)

ESOK on tarkastellut kansallista täytäntöönpanoa ja pyytänyt hallitukselta lisätietoja joidenkin ratkaisujen osalta jo kolmekin kertaa. 

Ministerikomitea antaa hallitukselle suosituksia ja päätöslauselmia ESOK:n ratkaisuiden täytäntöönpanosta, minkä jälkeen ESOK tarkastelee täytäntöönpanon edistymistä  ja päättää, milloin ratkaisun vaatimukset on pantu täysimääräisesti täytäntöön.

Voit tutustua Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisujen täytäntöönpanoprosessiin täältä ja järjestökanteluprosessiin tarkemmin täältä.

Ihmisoikeuskeskus seuraa ESOK:n ratkaisujen täytäntöönpanoa ja on tehnyt koosteen Suomelle annetuista ratkaisuista, jotka odottavat täytäntöönpanoa.