Ihmiskauppa

Ihmiskauppa on yksilön vapauteen kohdistuva vakava rikollisuuden muoto ja ihmisoikeusrikkomus. Rikoksentekijä saattaa uhrin alisteiseen asemaan ja hyväksikäytön kohteeksi saadakseen uhrista taloudellista tai muuta hyötyä. Uhrin vapautta tehdä päätöksiä omasta elämästään ja toiminnastaan rajoitetaan. Ihmiskauppa voi liitty seksuaaliseen hyväksikäyttöön, pakkotyöhön tai pakkoavioliittoon, mutta myös kerjäämiseen pakottaminen tai esimerkiksi elinkauppa ovat ihmiskaupan eri muotoja.

Ihmiskaupan tunnistaminen ja ehkäisy vaatii koulutusta ja tiedon keräämistä. Ongelmia on myös muun muassa uhrien suojelussa ja rikosprosessien kestossa kaikilla asteilla.  Näissä kaikissa on Suomessa todettu puutteita.