Ihmisoikeusvaltuuskunta

Ihmisoikeusvaltuuskunta 2016-2020
Ihmisoikeusvaltuuskunta 2016-2020

Ihmisoikeusvaltuuskunnan pysyviä jäseniä virkansa puolesta ovat

eduskunnan oikeusasiamies (tai edustajansa),

valtioneuvoston oikeuskansleri (tai edustajansa)

yhdenvertaisuusvaltuutettu,

tasa-arvovaltuutettu,

lapsiasiavaltuutettu,

tietosuojavaltuutettu

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja

Ihmisoikeusvaltuuskunta on Ihmisoikeuskeskuksen kansallinen yhteistyöelin.

Sen jäseninä toimii 20-40 suomalaista ihmisoikeusalan asiantuntijaa. Valtuuskunnan kokoonpanossa pyritään monipuoliseen asiantuntemukseen ja edustavuuteen sekä avoimeen valintaprosessiin.

Valtuuskunta edistää eri toimijoiden välistä tiedonkulkua. Se myös käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Ihmisoikeuskeskuksen johtaja. Varapuheenjohtajan valtuuskunta valitsee keskuudestaan.

Valtuuskunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.

Eduskunnan oikeusasiamies asettaa valtuuskunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunnan tehtävät

Ihmisoikeusvaltuuskunta

Toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä.

Käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita

Hyväksyy vuosittain Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen

Edistää, suojelee ja seuraa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa

Valtuuskunnan jäsenet

 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenet 1.4.2016-31.3.2020

(eduskunnan oikeusasiamiehen asettamispäätös)

1. Aarnio Reijo, tietosuojavaltuutettu

2. Hakonen Kimmo, tiedusteluvalvontavaltuutettu

3. Maarianvaara Jukka, tasa-arvovaltuutettu

4. Pekkarinen Elina, lapsiasiavaltuutettu

5. Pimiä Kirsi, yhdenvertaisuusvaltuutettu

6. Puumalainen Mikko, apulaisoikeuskansleri

7. Sakslin Maija, eduskunnan apulaisoikeusasiamies

8. Sanila-Aikio Tiina, puheenjohtaja, Saamelaiskäräjät

 

9.  Arajärvi Pentti, OTT, professori (2016 em.), Helsingin yliopisto, dosentti, Itä-Suomen yliopisto

10. Bruun Niklas, OTT, professori, Hanken Svenska handelshögskolan

11. Castrén Elina, OTK, VT, toiminnanjohtaja, Pakolaisneuvonta ry

12. Grundström Elina, puheenjohtaja, Julkisen sanan neuvosto JSN

13. Heinämäki Leena, OTT, vanhempi tutkija, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI), Arktinen keskus, Lapin yliopisto

14. Hetemäki Inka, vaikuttamis- ja ohjelmatyönjohtaja, Suomen UNICEF ry

15. Hänninen Juha, ylilääkäri, Terhokodin johtaja

16. Iivonen Esa, johtava asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL

17. Jokinen Markku, toiminnanjohtaja, Kuurojen Liitto ry

18. Kallioniemi Arto, TT, KM, HuK, didaktiikan professori, Helsingin yliopisto

19. Karanki, Antti, puheenjohtaja, Trasek ry

20. Kivistö Kalevi, ministeri, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

21. Koivuranta Eija, toimitusjohtaja, Väestöliitto ry

22. Kumpula, Kristiina, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti SPR

23. Laajapuro Niina, ihmisoikeustyön johtaja, Amnesty International Suomen osasto

24. Mahlamäki Pirkko, pääsihteeri, Vammaisfoorumi (2019-)

25. Markkula Heli, asiantuntija, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry

26. Mattila Kaari, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto

27. Merenlahti Petri, TT, arkkipiispan teologinen erityisavustaja, Suomen ev.lut. kirkko

28. Nieminen Elina, lakimies, Invalidiliitto ry

29. Nykänen Eeva, OTT, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

30. Paloranta Paula, OTL, VT, pääsihteeri, Keskuskauppakamari

31. Pirjatanniemi Elina, johtaja, valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti

32. Rautiainen Pauli, HTT, julkisoikeuden professori, valtiosääntöoikeuden dosentti, Tampereen yliopisto

33. Sajantila Antti, LT, professori, oikeuslääketieteen erikoislääkäri, Helsingin yliopisto

34. Sasi Kimmo, VT, diplomiekonomi, LL.M. neuvonantaja

35. Shafae Hamed, palveluneuvoja, Helsingin kaupungin kanslia

36. Sulin Ida, OTT, VT, lakimies, Suomen Kuntaliitto ry

37. Teittinen, Antti, tutkimuspäällikkö, dosentti, Kehitysvammaliitto ry

38. Tontti Jarkko, kirjailija, OTT, VT

39. Virtanen Riku, itsenäinen tutkija, opiskelija