Ihmisoikeusvaltuuskunta

Ihmisoikeusvaltuuskunta on Ihmisoikeuskeskuksen kansallinen yhteistyöelin.

Sen jäseninä toimii 20-40 suomalaista ihmisoikeusalan asiantuntijaa. Valtuuskunnan kokoonpanossa pyritään monipuoliseen asiantuntemukseen ja edustavuuteen sekä avoimeen valintaprosessiin.

Valtuuskunta edistää eri toimijoiden välistä tiedonkulkua. Se myös käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Ihmisoikeuskeskuksen johtaja. Varapuheenjohtajan valtuuskunta valitsee keskuudestaan.

Valtuuskunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.

Eduskunnan oikeusasiamies asettaa valtuuskunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunnan tehtävät

Ihmisoikeusvaltuuskunta:

 • toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä.
 • käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita
 • hyväksyy vuosittain Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen
 • edistää, suojelee ja seuraa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenet

Ihmisoikeusvaltuuskunnan pysyviä jäseniä virkansa puolesta ovat:

 • eduskunnan oikeusasiamies (tai edustajansa)
 • valtioneuvoston oikeuskansleri (tai edustajansa)
 • yhdenvertaisuusvaltuutettu
 • tasa-arvovaltuutettu,
 • lapsiasiavaltuutettu
 • tietosuojavaltuutettu
 • tiedusteluvalvontavaltuutettu
 • vanhusasiavaltuutettu
 • saamelaiskäräjien puheenjohtaja

Ihmisoikeusvaltuuskunnan ja vammaisten ihmisoikeuskomitean työjärjestys