Opetus- ja kasvatusalan opiskelijoille ja asiantuntijoille

Ihmisoikeuskeskus käynnisti ja rahoitti opettajankoulutuksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämishankkeen 2018–2020 yhdessä oikeusministeriön, Helsingin yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Valtakunnallista hanketta koordinoitiin Helsingin yliopistolla Arto Kallioniemen UNESCO Chair on Values, Dialogue and Human Rights in Education -yhteydessä.

Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa -hankkeessa pilotoitiin verkkoperustainen erikoiskurssi, tuotettiin oppimateriaaleja, esite demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tilanteesta Suomessa, koottiin Opetushallituksen sivuille yli 170 vinkkiä opettajien tueksi demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta ja julkaistiin raportti toimenpiteistä, opiskelijoiden näkemyksistä ja nykytilanteesta.

Tälle sivulle on koottu aineistot ja ne on tarkoitettu kaikkien vapaaseen käyttöön.

Perus- ja ihmisoikeudet opetus- ja kasvatusalalla – Oikeudellinen ja pedagoginen opas alan opiskelijoille ja asiantuntijoille

Helsingin yliopisto julkaisi huhtikuussa 2020 oikeudellisen ja pedagogisen oppaan opetus- ja kasvatusalan opiskelijoille ja asiantuntijoille. Lue uutinen aiheesta täällä. Materiaali on koottu tyypillisten oikeusasiamiehelle saapuvien opetustoimea koskevien kanteluiden pohjalta. Kymmeneksi teemaksi ovat valikoituneet turvallinen opiskeluympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, oppilashuolto, oppimisen tuki ja erityisen tuen järjestäminen, vammaisia lapsia ja nuoria koskevat erityiskysymykset, uskonto ja katsomukset, työrauha, sananvapaus, hyvä hallinto ja päätöksenteko, koulukuljetukset, kodin ja koulun yhteistyö.

Voit ladata vapaaseen käyttöön tarkoitetun oppaan täältä (pdf).

Opas on julkaistu myös Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa Heldassa, Opetushallituksen Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus -sivustolla ja EPALE - Aikuiskoulutuksen eurooppalaisessa foorumissa.

Koristekuva.

De­mo­kra­tia, ih­mi­soi­keu­det ja osal­li­suus -ma­te­ri­aa­li­kokoelma

Opetushallituksen sivuilta löydät yli 170 vinkkiä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus -sivustolta. Sivusto on tulossa myös ruotsiksi. Lue uutinen aiheesta. Sivuilta löytyy teemoiteltuna esimerkiksi lapsen oikeudet, lasten ja nuorten osallisuus, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, globaalikasvatus, kieli- ja kulttuuriryhmät, väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy, disinformaatio ja vihapuhe.

Tammikuussa 2020 sivusto julkaistiin uudessa Dialogikasvatus.fi -portaalissa, josta löydät ajankohtaista materiaalia ja tietoa kulttuuri-, kieli- ja katsomustietoisen kasvatuksen tueksi. Tutustu aineistoon.

Han­ke­ra­port­ti

Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa - Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen opettajankoulutuksen kehittämishankkeen (2018-2019) loppuraportti.

Raportissa kuvataan hankkeen toimenpiteet, demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tilannetta, haasteita ja hankkeessa syntyneitä ratkaisuehdotuksia, opettajaksi opiskelevien näkemyksiä aiheesta ja suosituksia aihepiirin kehittämiseen. Raportti on julkaistu myös Helsingin yliopiston digitaalisessa artistossa Heldassa.

Siirry lukemaan "Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa - Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen opettajankoulutuksen kehittämishankkeen (2018-2019) loppuraportti".