EN- Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005)

Päivitetty 14.6.2024

Convention on Action against Trafficking in Human Beings

Suomen osalta voimaan 1.9.2012 (SopS 43–44/2012).

Täytäntöönpanoa valvoo ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä (GRETA) yhdessä yleissopimuksen osapuolten komitean kanssa.

Raportointivelvollisuus (38 artikla): ihmiskaupan vastaisen asiantuntijaryhmän GRETAn asettamin määräajoin. Raportointi tapahtuu kyselylomakkeen muodossa.

Sopimuksen tavoite

Yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa siten, että taataan samalla sukupuolten välinen tasa-arvo.

Yleissopimuksen avulla pyritään suojaamaan ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia sekä varmistamaan ihmiskaupparikosten tehokas tutkinta ja syyttäminen. Siinä määritellään perusperiaatteet uhrien ja todistajien suojelemiselle ja auttamiselle.

Yleissopimuksen erityinen lisäarvo suhteessa muihin kansainvälisiin ihmiskauppaa koskeviin asiakirjoihin on sen ihmisoikeusperustaisessa lähestymistavassa ja uhrien suojelua koskevassa painotuksessa.

Määräaikaisraportointi

GRETA julkaisi kolmannen Suomea käsittelevän raporttinsa 10.6.2024.

 Ulkoministeriön raportointisivu

Euroopan neuvoston raportointisivu (ajantasainen)

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Lue lisää kansalaisjärjestöjen osallistumisesta raportointiin.

https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/role-of-ngos