Ikääntyneiden oikeudet

Ihmisoikeudet kuuluvat ikääntyneille ihmisille samalla tavalla kuin muillekin. Käytännössä ikääntyneiden ihmisten oikeuksien toteutuminen saattaa kuitenkin vaarantua syistä, jotka liittyvät nimenomaan ikääntymiseen. 

Keskeisiä riskialueita ovat ikäsyrjintä, mahdollisesti puutteelliset tai saavuttamattomat sosiaali- ja terveyspalvelut, syrjäytyminen yhteiskunnasta sekä köyhyys. Lisähaasteen ikääntyneiden oikeuksien edistämiselle asettaa ikääntyneiden heterogeenisyys ryhmänä. Ikääntyneiden ihmisten oikeuksien toteutumiseen vaikuttavat iän lisäksi useat tekijät, kuten sosioekonominen asema, sukupuoli ja toimintakyky. Osa ikääntyneistä ei koe erityisiä oikeudenloukkauksia ja toisten tilanne on hyvinkin haavoittuva. 

Haasteena on myös se, että harvat kansainväliset oikeusinstrumentit huomioivat ikääntyneiden erityishaasteita. Tai, kuten on laita YK:n vammaisyleissopimuksen kohdalla, instrumentti saattaa sinänsä soveltua ikääntyneille, mutta sitä ei kansallisesti sovelleta heihin.