Tuomioiden ja kanteluratkaisujen täytäntöönpanon valvonta 

EIT:n tuomioiden täytäntöönpano

Suomelle annettuja EIT:n tuomioita on avoinna 18. (13.1.2022)

Euroopan neuvoston ministerikomitea valvoo EIT:n tuomioiden kansallista täytäntöönpanoa. Hallituksen tulee toimittaa tietoa täytäntöönpanon etenemisestä Euroopan neuvoston alaiselle tuomioiden täytäntöönpanoyksikölle, joka toimittaa tiedot ministerikomitealle. Lue lisää täytäntöönpanosta täältä (en, fr).

Ihmisoikeuskeskus seuraa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen täytäntöönpanoa Suomessa mm. kiinnittämällä huomiota täytäntöönpanon viivästyksiin kansallisesti. Lue täältä (myös alla) kooste Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomelle antamista ratkaisuista, joiden täytäntöönpano on kesken.

Lisäksi kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ja kansalaisjärjestöt voivat ministerikomitean työjärjestyksen mukaisesti (Rule 9 -prosessi) toimittaa ministerikomitealle tietoja tuomioiden täytäntöönpanosta. Lue lisää prosessista täältä (EN). 

Tuomioiden kansallisen täytäntöönpanon tehostamiseksi on olemassa erilaisia ohjeita, joita kansalliset ihmisoikeusinstituutiot voivat hyödyntää toiminnassaan. Voit tutustua ohjeisiin englanniksi täältä (ENNHRI), täältä (Euroopan neuvoston täytäntöönpano-osasto) ja täältä (European Implementation Network). Lisäksi voit katsoa tuomioiden täytäntöönpanoon liittyvän webinaarisarjan englanniksi täältä

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisujen täytäntöönpano

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean (ESOK) Suomelle antamia ratkaisuja on avoimena seitsemän. (13.1.2022)

ESOK on tarkastellut kansallista täytäntöönpanoa ja pyytänyt hallitukselta lisätietoja joidenkin ratkaisujen osalta jo kolmekin kertaa. 

Ministerikomitea antaa hallitukselle suosituksia ja päätöslauselmia ESOK:n ratkaisuiden täytäntöönpanosta, minkä jälkeen ESOK tarkastelee täytäntöönpanon edistymistä  ja päättää, milloin ratkaisun vaatimukset on pantu täysimääräisesti täytäntöön.

Voit tutustua Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisujen täytäntöönpanoprosessiin täältä ja järjestökanteluprosessiin tarkemmin täältä.

Ihmisoikeuskeskus seuraa ESOK:n ratkaisujen täytäntöönpanoa ja on tehnyt koosteen Suomelle annetuista ratkaisuista, jotka odottavat täytäntöönpanoa.