Kansallinen lainsäädäntö

Kansallisella tasolla iäkkäiden ihmisten – kuten muidenkin – oikeuksien pohjana ovat Suomen perustuslain perusoikeussäännökset.

  • Perusoikeuksia ovat muun muassa oikeus elämään, yhdenvertaisuus ja yksityisyyden suoja sekä oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
  • Erillisten oikeuksien lisäksi perustuslaki edellyttää myös yleisesti, että julkisen vallan on toiminnassaan turvattava kaikkien perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Julkisen vallan on aktiivisesti huomioitava perus- ja ihmisoikeudet lainsäädäntötyössä, lakien toimeenpanossa eri viranomaisissa ja niiden tulkinnassa tuomioistuimissa.

Monien iäkkäiden ihmisten kannalta tärkeä perusoikeus on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Niihin liittyvää kansallista lainsäädäntöä ovat muun muassa: