Johtaja Sirpa Rautio

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja ja ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja Sirpa Rautio on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja arvoltaan varatuomari. Hän on toiminut Ihmisoikeuskeskuksen johtajana vuodesta 2012.

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalaisen verkoston (ENNHRI) yleiskokous valitsi 3.12.2021 Raution ENNHRI:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi.


Sirpa Raution potretti. Hän katsoo hymyillen kameraan punainen paita yllään.

Kausi on kolmen vuoden pituinen, ja se alkoi 1.3.2022. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu edustaa ja johtaa verkoston toimintaa. Rautio on ollut jo vuosina 2016–2019 ENNHRI:n hallituksen jäsen.

Lisäksi Rautio oli Euroopan perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston puheenjohtaja 2015–2020 sekä kansainvälisen ihmisoikeusinstituutioiden verkoston (GANHRI) hallituksen jäsen vuosina 2016–2019.

Ennen vuotta 2012 ja paluuta Suomeen Rautio oli töissä Maailmanpankin pohjoismaisessa ihmisoikeusrahastossa Washingtonissa. Tätä ennen hän on ollut asiantuntija- ja johtotehtävissä YK:n pakolaisjärjestössä Varsovassa, YK:n entisen Jugoslavian kenttäoperaatiossa Sarajevossa, ETYJ:n ihmisoikeus- ja demokratiatoimistossa (ODIHR) Varsovassa, Euroopan Neuvoston Ihmisoikeusvaltuutetun toimistossa Strasbourgissa, EU:n oikeusvaltio-operaatiossa (EULEX) Kosovossa ja ETYJ:n vähemmistövaltuutetun (HCNM) toimistossa Haagissa.