EN- Rasismi ja suvaitsemattomuus

Päivitetty 26.7.2021

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI)

European Commission against Racism and Intolerance

Maakohtainen valvonta viiden vuoden välein. Tarkastelun kohteena olevalta valtiolta pyydetään  tietoja. Lisäksi ECRI tekee maavierailun.

Eri tahoilta saamansa tiedon perusteella ECRI laatii maaraportin, jossa on päätelmiä ja suosituksia.

ECRIn viides valvontakierros on käynnissä vuosina 2012–2019. Kierroksen yleisteemoina ovat lainsäädäntö, vihapuhe, väkivalta ja integraatio.

Vastaukset ECRI:n tietopyyntöön viidennen valvontakierroksen yleisteemoista ja Suomelle osoitetusta erityisteemasta annettiin 17.4.2018.

ECRI teki maavierailun Suomeen 10.-14.9.2018.

ECRI hyväksyi Suomea koskevan viidennen raporttinsa 18.6.2019 (CRI(2019)38). Suomella ei ollut kommentteja julkaistavaksi raportin liitteenä. 

ECRI:n viides Suomea koskeva raportti suosituksineen julkaistiin 10.9.2019. 

Viidennen valvontakierroksen väliseurantaan nostettujen suositusten seurantaraportin määräaika on 1.9.2021.

Euroopan neuvoston Suomea koskeva raportointisivu sekä ECRI HUDOC-tietokanta