SoTe-palvelut, työllisyys

Taloudellisten, sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa keskeisiä ovat muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut ja työelämän sekä työttömyyden tukitoimet. Monien oikeuksien toteutumisessa on erityiskysymyksiä ikään, terveydentilaan, kansalaisuuteen tai esimerkiksi äidinkieleen liittyen.  Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat, pääsy sote-palveluihin ylipäätään tai omalla kielellä, lapsiperheköyhyys ja esimerkiksi laitoksiin sijoitettujen nuorten oikeuksien toteutuminen ovat aiheuttaneet huolta valvontaelimissä.