Vammaisten henkilöiden oikeudet

Lakisääteinen erityistehtävä - YK:n vammaisyleissopimus

Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle (IOK, IOV ja EOA yhdessä) on yhteisesti osoitettu lakisääteinen tehtävä edistää, suojella ja seurata YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa.

Ajankohtaista vammaisasioissa

Perusoikeusbarometri 2019 -kyselytutkimukseen tarvitaan lisää vastaajia (20.6.2019)

Ihmisoikeuskeskus ja oikeusministeriö toteuttavat parhaillaan Perusoikeusbarometri 2019 -kyselytutkimusta. Tutkimushankkeessa selvitetään vammaisten henkilöiden ja eri kielivähemmistöjen näkemyksiä ja kokemuksia valikoiduista perusoikeuksista. Kyselytutkimus on tärkeä, koska sen avulla kerätään…

Vammaisen henkilön on saatava päättää, kuka avustaa häntä henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvissä tilanteissa (21.5.2019)

Vammaisoikeudellisesta näkökulmasta katsoen kyseessä on merkittävä ratkaisu.

Maanantai kuuluu kaikille -kampanja käynnistynyt (23.10.2018)

Ihmisoikeuskeskuksen ja yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteinen kampanja vammaisten henkilöiden oikeudesta työelämään on käynnistynyt.

IOK mukana vammaissopimusta koskevassa konferenssissa (14.6.2018)

Ihmisoikeuskeskus osallistuu YK:n vammaisyleissopimuksen sopimusosapuolten konferenssiin, joka järjestetään 12.–14.6. New Yorkissa.

Ihmisoikeuskeskus mukana Yhdenvertaisena työelämässä -tapahtumassa 28.5.2018 klo 10-16 (22.5.2018)

Yhdenvertaisena työelämässä -tapahtumassa näkökulmana vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus

IOK:n lausunto UM:lle vammaisyleissopimuksen lausuntoluonnoksesta (17.5.2018)

Ihmisoikeuskeskus on toimittanut ulkoministeriölle lausuntonsa luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta.

Verkkokysely vammaisten henkilöiden oikeuksista (29.3.2018)

Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumi ry:n yhteistyössä toteuttamaan verkkokyselyyn vammaisten henkilöiden oikeuksista voi vasta 30.5.2018 asti.

Vammaisten henkilöiden osallistamista koskeva YK:n yleiskommenttiluonnos julkaistu (29.3.2018)

YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea on julkaissut luonnoksen ja lausuntopyynnön yleiskommentista nro 7, joka käsittelee vammaisten henkilöiden kuulemista ja osallistamista.

Yleiskommentti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuudesta lain edessä käännetty suomeksi (2.3.2018)

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommentti nro 1 (2014), artikla 12, on Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta käännetty suomeksi ja ruotsiksi.