YK- Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Päivitetty 4.5.2023

Convention on the Rights of the Child    (CRC)

Suomen osalta voimaan 20.7.1991 (SopS 59–60/1991).

Sopimusteksti suomeksi (FINLEX).

Täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea.

Raportointivelvollisuus (44 artikla): joka viides vuosi.

Sopimuksen tavoite

Yleissopimuksen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien toteutumista lasten osalta. Sopimuksessa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.

Määräaikaisraportointi

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 17.6.2011 (CRC/C/FIN/CO/4).

Suomen yhdistetty viides ja kuudes raportti annettiin 26.7.2019 (määräaika oli 19.7.2017).

Raportin ennakkokäsittely komiteassa (ml. valinnaisia pöytäkirjoja koskevat raportit) järjestettiin 26.-30.9.2022 komitean 93. istunnossa. Monet kansalaisjärjestöt ja Ihmisoikeuskeskus osallistuivat käsittelyyn.

Komitea antoi lokakuussa 2022 Suomen hallitukselle vastattavaksi listan kysymyksiä (List of Issues, LOIs). Hallituksen antoi vastaukset kysymyksiin  vastattava kirjallisesti 15.2.2023 mennessä. 

Komitea järjestää suullisen käsittelyn 15. ja 16.5. 2023, jonka jälkeen se antaa Suomelle päätelmänsä ja suosituksensa.  Käsittelyä voi seurata UN TV:stä suorana lähetyksenä ma klo 17 alkaen ja tiistaina klo 12 alkaen osoitteessa https://media.un.org/en/search/categories/meetings-events/human-rights-treaty-bodies/committee-rights-child

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on the sale of children,
child prostitution and child pornography (CRC-OP-SC)

Suomen osalta voimaan 1.7.2012 (SopS 40-41/2012)

Raportointivelvollisuus (12 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla 6/2020. Raportti käsitellään Suomen yhdistetyn viidennen ja kuudennen raportin yhteydessä. Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on  Children in Armed Conflict (CRC-OP-AC)

Suomen osalta voimaan 10.5.2002 (SopS 30–31/2002).

Raportointivelvollisuus (8 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla (CRC/C/OPAC/FIN/1) kesäkuussa 2004.

Komitean Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 30.9.2005 (CRC/C/OPAC/FIN/CO/1).

Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset