YK- Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Päivitetty 31.1.2024

Convention on the Rights of the Child    (CRC)

Suomen osalta voimaan 20.7.1991 (SopS 59–60/1991).

Sopimusteksti suomeksi (FINLEX).

Täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea.

Raportointivelvollisuus (44 artikla): joka viides vuosi.

Sopimuksen tavoite

Yleissopimuksen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien toteutumista lasten osalta. Sopimuksessa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.

Määräaikaisraportointi

Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät julkaistiin (yhdistetty 5. ja 6. raportti) 2.6.2023 (CRC/C/FIN/CO/5-6).

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset (Ulkoministeriön verkkosivu)

Vuoden 2024 alusta komitea on ottanut yleisesti käyttöön yksinkertaistetun raportointiprosessin. Raportti tehdään komitean toimittaman asialistan perusteella (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).

Lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on the sale of children,
child prostitution and child pornography (CRC-OP-SC)

Suomen osalta voimaan 1.7.2012 (SopS 40-41/2012)

Raportointivelvollisuus (12 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla 6/2020. Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä.

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

Optional Protocol on  Children in Armed Conflict (CRC-OP-AC)

Suomen osalta voimaan 10.5.2002 (SopS 30–31/2002).

Raportointivelvollisuus (8 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta voimaantulosta.

Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla (CRC/C/OPAC/FIN/1) kesäkuussa 2004. Jatkossa raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä

Hallituksen raportit sekä Suomen saamat loppupäätelmät ja suositukset

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen raportointiin

Kansalaisjärjestöt ja muut toimijat voivat toimittaa tietoa tai mahdollisia kysymyksiä esitettäväksi hallitukselle List of Issues (LOIPR)- asiakirjassa tai käsittelyn valmistelussa muutoin (pre-sessional working group) tai ehdottaa hallitukselle annettavia suosituksia. 

Aineisto tulee antaa WORD-muodossa ja englanniksi (myös espanja ja ranska työkieliä, mutta käännöksiä ei tehdä). Jos mahdollista, tärkeimmät suositukset ja tiivistelmä aineistosta kannattaa tehdä myös ranskaksi ja espanjaksi.

Ajallisesti raportti kattaa aikajakson viimeisimpien suositusten antamisesta tämän aineiston (raportin) antamiseen.

Raportissa tulee olla:

  • Kansilehti.
  • Sisällysluettelo (rakenteen tulee noudattaa virallisissa raportointiohjeissa hallitukselle annettuja ohjeita (oikeuksien yhdistelmät kokonaisuuksiksi (clusters))
  • Raportin antava ja mahdolliset muut sen valmisteluun osallistuneet tahot
  • Selvitys metodologiasta jota on käytetty raportin laatimisessa
  • Tiivistelmä tärkeimmistä suosituksista jokaisen kokonaisuuden  (cluster) lopussa.
  • Tarvittaessa merkintä “CONFIDENTIAL” vesileimana
  • Sivunumerot.

Vuodesta 2023 alkaen komitea on sisällyttänyt uuden kokonaisuuden raportteihin ja suosituksiinsa: lapsen oikeudet ja ympäristö. (lue lisää Yleiskommentti nro 26.

Raportin pituus on enintään 10.000 sanaa (n. 15 sivua) laajassa raportissa tai enintään 3.000 sanaa temaattisessa raportissa. Samat sanamäärät soveltuvat sekä List of Issues Prior to Reporting (LOIPR)-valmisteluun ja käsittelyn valmisteluun (PSWG). Liitteitä ei lasketa sivumäärään mukaan.  

Sanamäärien ja muotojen rajoitukset eivät koske lasten toimittamia raportteja. 

Raportointia koordinoi Child Rights Connect-järjestö ja aineisto toimitetaan verkkotyökalun kautta https://www.childrightsconnect.org/upload-session-reports/ 

Lisätietoja (EN) https://crcreporting.childrightsconnect.org/#

Yksinkertaistetun raportointiprosessin määräajat

Järjestöjen ja muiden tahojen raportit List Of Issues Prior to Reporting (LOIPR)-asiakirjan valmistelua vartenEnnen raportin käsittelyä  valmistelevaa istuntoa (PSWG) toimitettavat lisätiedot 
February PSWG1 DecemberFebruary PSWG1 December
June PSWG1 AprilJune PSWG1 April
October PSWG1 AugustOctober PSWG1 August

Itse kuulemistilaisuutta komitean ja hallituksen välillä voi seurata joko Genevessä tai nettilähetyksenä UN-tv:ssä.