Opetustoimen johdolle

På Svenska     In English

Tälle sivulle on koottu materiaalia opetustoimen johdon perus- ja ihmisoikeuskoulutuksista. Löydät sivulta dioja, tehtäviä ja lyhyitä videoita. Itse koulutustilaisuudet ovat interaktiivisia.

Koulutukset toteutetaan vuonna 2018 opetustoimen johdon nk. Road Show -kiertueella. Kiertueen toteuttavat yhteistyössä aluehallintovirastot, OAJ, Suomen rehtorit ry, Opetushallitus, Kuntaliitto ja Opsia ry. Ihmisoikeuskeskus on tuottanut koulutukseen puolen päivän mittaisen perus- ja ihmisoikeuksia koskevan sisällön yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen, aluehallintovirastojen ja Opetushallituksen kanssa.

Kokonaisuuden aiheet ovat:

 • Rehtori ihmisoikeusjohtajana?
 • Vältä virheet hallinnossa
 • Yhdenvertaisuus koulutuksessa ja arvoristiriidat
 • Materiaalilista
  • Yleistietoa
  • Koulun toimintakulttuuri
  • Tukea tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun
  • Vihapuhe, ekstremismi ja rakentava vuorovaikutus

Rehtori ihmisoikeusjohtajana

Mitä perus- ja ihmisoikeudet ovat juridisesta ja toisaalta koulun arjen näkökulmasta? Miksi perus- ja ihmisoikeuksien ymmärtäminen koskee meitä kaikkia, eikä ole pelkästään vähemmistökysymys.

Lataa alapuolelta Powerpoint-esitys opetustoimen johdon koulutuksesta) alaviitteiden ja muistiinpanojen kanssa tai PDF-muodossa ilman alaviitteitä.

Voit katsoa johdanto-luennon juridisesta näkökulmasta kokonaan tai osissa täältä.

Vältä virheet hallinnossa

Hyvä hallinto turvaa perus- ja ihmisoikeuksia kouluissa. Aluehallintovirastot ja eduskunnan oikeusasiamies valvovat hyvän hallinnon toteutumista myös kouluissa. Vuonna 2017 oikeusasiamiehen kansliaan saapui 193 opetus- ja kulttuuritoimea koskevaa kantelua.

Katso esittelijä Piatta Skottman-Kivelän haastattelu "Hyvä hallinto turvaa perus- ja ihmisoikeuksia kouluissa" tyypillisistä kanteluaiheista:

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Tyypillisesti kantelut koskevat:

 • yhdenvertaista oikeutta koulutukseen, kuten vammaisten tai sairaiden lasten koulutuksen järjestelyjä.
 • puutteita hallinnossa ja päätöksenteossa
 • erityisen tuen päätöksiä
 • uskontoa koulussa
 • turvallista opiskeluympäristöä (esim. homekoulut)

Voit hakea päätöksiä täältä: www.oikeusasiamies.fi

Tutustu ratkaisuihin esimerkiksi:

 • Osallisuudesta: Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista täältä.
 • Uskonnosta koulussa
 • Huomautus uskonnollisista päivänavauksista.

Harjoitus: kuvitteelliset tapaukset

Lue kaksi kuvitteellista tapausta koulussa: toinen liittyy erityisen tuen järjestelyihin ja toinen uskonnollisiin kysymyksiin koulussa. Miten toimisit tilanteessa?

Valitse toinen ja keskustele kollegan kanssa.

Yhdenvertaisuus koulutuksessa ja arvoristiriidat

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen keskeinen sisältö on erilaisten näkemysten käsittely kunnioittavasti. Vaikka perus- ja ihmisoikeudet koskevat meitä kaikkia, ovat vähemmistöt usein haavoittuvassa asemassa. Alla löydät Satu Blomeruksen asiantuntijahaastattelun romanien koulutuksesta Suomessa (8 min). Esimerkiksi koulun yhdenvertaisuussuunnittelu on hyvä tapa selvittää, tunnistaa ja edistää koulun yksilöllisiä tarpeita yhdenvertaisuuden suhteen.

Dioissa esitellään teemoja, kuten koulun toimintakulttuuri, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu, sukupuolen moninaisuus, vihapuhe ja sananvapaus.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Materiaalilista

Perus- ja ihmisoikeudet yleisesti:

Siirry sivustolle Ihmisoikeudet.net.

Koulun toimintakulttuuri

 • Miten vastaisit koulusi osalta listassa oleviin kysymyksiin ja teemoihin? Ovatko ne itsestäänselviä tai mikä vaatii erityishuomiota?
  • Amnesty Internationalin Human rights friendly school toolkit- opas eri kielillä ladattavissa täältä ja englanniksi täältä:
Lataa Amnesty Internationalin Human rights friendly school toolkit- opas.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu

Opetushallitus: Tasa-arvotyö on taitolaji oppaan kansikuva.
Rauhankasvatusinstituutti: Koulu vailla vertaa oppaan kansikuva.
Sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvolaki, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus -oppaan kansikuva.
SETA:n Opitaan yhdessä -oppaan kansikuva.
Siirry lukemaan Älä oleta – normikriittinen opas opettajille.
Siirry lukemaan Tasa-arvovaltuutetun: Ei meidän koulussa -materiaali seksuaalisesta häirinnästä kouluissa.

Vihapuhe, ekstremismi ja niiden ennaltaehkäisy osallisuutta ja rakentavaa vuorovaikutusta edistämällä

Lataa opas Vihapuheesta dialogiin: Koulutumateriaali vihapuhetta käsitteleville oppitunneille.
Siirry Opetushallituksen sivustolle.
Opetushallituksen Kiistanalaisia aiheita opettamassa -oppaan kansikuva.
Siirry Opetushallituksen sivustolle lukemaan aiheesta Kiistoja hallinnoimassa - koulun johdolle ja rehtoreille.
Koristekuva.