Perus- ja ihmisoikeudet asumispalveluissa -hanke 

Itsearviointityökalu erityishuoltoa järjestäville toimijoille

Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan oikeusasiamies ovat tuottaneet itsearviointityökalun tukemaan erityishuoltoa järjestävien palveluntarjoajien ja -tuottajien toimenpiteitä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi.

Itsearviointyökalu koostuu kysymyksistä, jotka ohjaavat erityishuoltoa järjestäviä toimijoita omatoimisesti arvioimaan, miten hyvin asumispalveluyksiköiden toiminta ja omaksutut toimintatavat tukevat ja vahvistavat asiakkaiden itsemääräämisoikeutta.

Itsearviointityökalun käyttöönotto ja käyttäminen

Itsearviointityökalun voi ladata omalle tietokoneelleen tästä:

Itsearviointityökalun käyttöönottaminen on helppo sovittaa olemassa oleviin rakenteisiin ja toimintoihin. Erityishuoltoa järjestävillä palveluntarjoajilla ja -tuottajilla pitää olla ajantasainen omavalvontasuunnitelma, jossa muun muassa on eriteltävä, miten ja millaisin toimenpitein asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan.

Monella toimijalla on nimetty IMO-koordinaattori ja IMO-työryhmä, jossa linjataan asumispalveluyksikön toimintatapoja ja käydään keskustelua arjessa esiin nousevista kysymyksistä liittyen asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen. Itsearviointityökalun käsittelyyn ja oman toiminnan arviointiin on tarkoitus osallistaa laaja-alaisesti henkilöstön edustajia ja mahdollisuuksien mukaan myös asiakkaita.

Itsearviointityökalun käyttämisen tavoitteena on, että erityishuoltoa järjestävät palveluntarjoajat ja -tuottajat tunnistavat omaan toimintaansa liittyviä kehityskohteita ja omaksuvat toimintatapoja, jotka vahvistavat ja tukevat asiakkaiden itsemääräämisoikeutta.

Toiminnan itsearviointi tehdään kolmiportaisella liikennevalomallilla.

Kuvassa on kolme eriväristä palloa. Vihreän pallon kohdalla on teksti: käytännöt ja toimintamallit kunnossa. Keltaisen pallon kohdalla lukee: käytännöt ja toimintamallit osittain puutteellisia tai keskeneräisiä. Punaisen pallon kohdalla lukee: käytännöt ja toimintamallit puutteellisia.

Itsearviointityökalu sisältää esimerkkejä oikeuskäytännöstä ja laillisuusvalvojien kannanotoista liittyen siihen, miten itsemääräämisoikeus on ymmärrettävä ja millaisia toimenpiteitä sen vahvistaminen palveluntarjoajilta ja -tuottajilta edellyttää.

Itsearviointyökalun päivittäminen

Nyt käytössä on ensimmäinen versio itsearviointityökalusta.

Itsearviointityökalua päivitetään oikeuskäytännön ja laillisuusvalvojien kannanottojen osalta säännöllisesti.

Vuosien 2021–2023 aikana itsearviointityökaluun tehdään mahdollisesti myös käytettävyyttä parantavia muutoksia. Vastaanotamme mielellämme tähän liittyviä ehdotuksia.

Ihmisoikeusinstituution erityistehtävä

Eduskunnan oikeusasiamies on yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnan kanssa kansallinen ihmisoikeusinstituutio, jonka erityistehtävänä on YK:n vammaisyleissopimuksen (CRPD, UN Convention on the Rights of the Persons with Disabilities) täytäntöönpanon edistäminen, suojelu ja seuranta.

Suomi hyväksyi vammaisyleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan toukokuussa 2016 ja ne tulivat voimaan 10.6.2016. Erityistehtävä on ensimmäinen Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle osoitettu lakisääteinen tehtävä. 

Kehitysvammaisten erityishuollon palveluntarjoajille ja -järjestäjille tarkoitettu toiminnan itsearviointityökalu on kehitetty ja tuotettu Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen yhteistyönä perus- ja ihmisoikeudet asumispalveluissa -hankkeessa.