Koulutusmateriaalia vammaisten henkilöiden oikeuksista

Ihmisoikeuskeskuksella on lakisääteinen tehtävä edistää ja seurata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista Suomessa.

Keskeisenä tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta, ymmärrystä ja osaamista vammaisten ihmisten oikeuksista. Päämääränä on edistää näiden oikeuksien kunnioittamista ja toteutumista yhteiskunnassa. Ihmisoikeuskeskus seuraa esimerkiksi kyselytutkimusten avulla, miten hyvin oikeudet tosiasiallisesti toteutuvat vammaisten ihmisten elämässä.

Tämän sivun koulutusmateriaalit esittelevät muun muassa YK:n vammaisyleissopimusta ja sen velvoitteita sekä vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen liittyviä kysymyksiä. Materiaali on vapaasti käytettävissä.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD)

Koristekuva YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD).
Koristekuva YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD)

Mitä?

Perusesitys vammaisyleissopimuksen keskeisistä käsitteistä, rakenteesta ja sisällöstä.

Kenelle?

Sopii johdatukseksi vammaisten henkilöiden oikeuksiin. Tarkoitettu etenkin niille, jotka työssään tarvitsevat perusosaamista vammaisyleissopimuksen sisältämistä velvoitteista.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen arjessa 

Koristekuva Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen arjessa.
Koristekuva: Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen arjessa

Mitä?

Tulosten yhteenveto verkkokyselystä, jolla selvitettiin vammaisten henkilöiden omakohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä heidän oikeuksiensa toteutumisesta Suomessa.

Kenelle?

Helposti lähestyttävä tietopaketti vammaisten henkilöiden oikeuksien parissa työskenteleville ja muille aiheesta kiinnostuneille. Soveltuu käytettäväksi myös muun muassa vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi.

Vammaisten henkilöiden yhdenvertainen osallisuus yhteiskunnassa

Koristekuva Vammaisten henkilöiden yhdenvertainen osallisuus yhteiskunnassa.
Koristekuva Vammaisten henkilöiden yhdenvertainen osallisuus yhteiskunnassa.

Mitä?

Vammaisyleissopimuksen yksi läpileikkaavista periaatteista on vammaisten henkilöiden täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan. Esityksessä avataan osallisuuteen liittyviä käsitteitä ja vammaisille henkilöille tehdyn kyselytutkimuksen tuloksia osallisuuden osalta.

Kenelle?

Edellyttää perusosaamista vammaisten henkilöiden oikeuksista ja vammaisyleissopimuksen sisällöstä, erityisesti osallistamisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden käsitteistä. Soveltuu muun muassa osaamisen kehittämiseksi vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisesta osallisuudesta.