Asiantuntijahaastattelu

På Svenska     In English

Krista Oinonen on Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikön päällikkö Ulkoasiainministeriössä.

YK:n ihmisoikeusjärjestelmään liittyen haastateltiin Ulkoasiainministeriön yksikön päällikköä Krista Oinosta. Haastattelussa Oinonen kertoo:

 • ihmisoikeussopimusasioiden valvonnasta, seurannasta ja raportoinnista,
 • ihmisoikeussuosituksista ja kansalaisyhteiskunnan roolista,
 • YK:n sopimusjärjestelmän kuormittumisesta ja
 • ihmisoikeuksien yleisestä merkityksestä.

Katso haastattelu alla.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Krista Oinonen kertoo haastattelussa esimerkiksi, että kansalaisyhteiskunnan rooli on tärkeä, jotta oikeat asiat nousevat raportoinnissa esiin. Ihmisoikeudet merkitsevät jatkuvaa työtä eli asioita täytyy pitää esillä. Toisinaan tämä merkitsee siitä muistuttamista, että meillä on jo olemassa jotain hyvin arvokasta, kuten sopimusvalvontamekanismi. Pitää myös vahtia, ettei sen perusteisiin kohdistu vääränlaisia hyökkäyksiä.

Oinonen kuvaa, että ihmisoikeudet merkitsevät avoimuutta: "Maailma muuttuu ja ihmisoikeustulkinta kehittyy sen mukana". Tulee siis uskaltaa ottaa vastaan haasteita ja kehittyä. Hän kertoo myös, että:

"Ihmisoikeudet merkitsevät minulle iloa, ylpeyttä välillä myös huolta  vastuuta. Ne merkitsevät sitä, että koen itse olevani yhdenvertainen muiden kanssa. Minä olen yksilönä ja ihmisenä, tällaisenä, aivan yhtä arvokas ja tärkeä kuin sinä olet sellaisena."

Pohdintatehtävä: Mitä ihmisoikeudet minulle merkitsevät?

 • Tutustukaa aiheenmukaisiin ihmisoikeuskasvatuksen oppimateriaaleihin (kotimaista täällä ja ulkomaista täällä).
  • Esimerkiksi YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen artikloihin tai ihmisoikeuksien sisältöihin Ihmisoikeudet.net-sivujen avulla täällä.
  • Löydät sovellusehdotuksia YK:n käsittelyyn täältä sivun lopusta.
 • Katsokaa Krista Oinosen haastattelu.
 • Kirjoittakaa paperille vastauksia kysymykseen, mitä ihmisoikeudet minulle merkitsevät?
  • Voi myös toteuttaa niin, että oppijat valitsevat yhden ihmisoikeussisällön ja kirjoittavat erityisesti siitä.
 • Jos opettaja toteuttaa tehtävän ryhmässä, voi lopuksi pyytää vapaaehtoisia jakamaan näkemyksensä. Tehtävän voi myös ryhmässä toteuttaa esimerkiksi kirjoittamalla tarralapuille sanoja ja liimata ne lopuksi seinälle kaikkien nähtäväksi.
YK:n logo.
Suomen Ulkoministeriön logo.