Lapsen ja nuorten oikeudet

Lapsilla ja nuorilla on samat oikeudet kuin aikuisilla, mutta vähäisemmät mahdollisuudet oikeuksiensa puolustamiseen. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen lapsuudessa ja nuoruudessa vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. 

Lapsen oikeuksien kannalta keskeisiä asioita ovat lapsen oikeuksien kunnioittaminen ja turvaaminen, lapsen edun ensisijaisuus lasta koskevissa asioissa, lapsen oikeus kehittyä ja lapsen kehittyvien valmiuksien kunnioittaminen, lapsen oikeus osallisuuteen ja lapsen oikeus suojeluun.