På Svenska     In English

Alkuperäiskansa saamelaiset ihmisoikeuskoulutus

Alkuperäiskansa saamelaiset ja ihmisoikeudet -koulutuksesta opit alkuperäiskansaoikeuksista, saamelaisten historiasta ja pakkosuomalaistamisesta, kielellisistä ja kulttuurisista ihmisoikeuksista sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta saamelaisiin. Ihmisoikeuskoulutus on tuotettu opetus- ja kasvatusalalle, mutta siitä hyötyvät kaikki muutkin.

Alkuperäiskansa saamelaiset ja ihmisoikeudet - Ihmisoikeusperusta, kielelliset ja kulttuuriset ihmisoikeudet, ilmastonmuutos ja opettajille -koulutuskokonaisuuden kansikuva, jossa on taustalla luontokuva Sevettijärven seudulta ja saamen lippu.
Alkuperäiskansa saamelaiset ja ihmisoikeudet - Ihmisoikeusperusta, kielelliset ja kulttuuriset ihmisoikeudet, ilmastonmuutos ja tukea opettajille -koulutuskokonaisuuden kansi.

Aineisto koottiin paikkaamaan esim. selvityksessä havaittuja tietovajeita saamelaisista (Miettunen 2020) yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen, Helsingin yliopiston ja saamelaiskäräjien kanssa osana Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa -projektia 2018-2021, jota ovat rahoittaneet vuonna 2020-2021 Ihmisoikeuskeskus, oikeusministeriö ja Helsingin yliopisto.

Aineisto on vapaasti käytettävissä itseopiskeluun tai oman opetuksen tueksi. Kokonaisuus sisältää saamelaisten puheenvuoroja, lähteitä ja tietoa jatkotutustumiseen.

Kokonaisuus jakautuu neljään teemaan:

  1. Alkuperäiskansa saamelaiset ja itsemääräämisoikeus
  2. Kielelliset ja kulttuuriset ihmisoikeudet
  3. Ihminen, ympäristö, ilmastonmuutos ja saamelaiset
  4. Opettajalle ja kasvattajalle

Lataa diat! (pdf.)

Klikkaa pääaiheista saamelaisten puheenvuorot auki:

Tiina Sanila Aikio (ent. Suomen saamelaiskäräjien pj.) ja Aili Keskitalo (Norjan saamelaiskäräjien pj.) kertovat alkuperäiskansan määrittelystä ja itsemääräämisoikeuden merkityksestä:

Alkuperäiskansa ja itsemääräämisoikeus -haastattelun kansikuva, jossa näkyy luminen taustamaasto ja etualalla Helsingin yliopiston, saamelaiskäräjien ja Ihmisoikeuskeskuksen logot.
Alkuperäiskansa ja itsemääräämisoikeus -haastattelu

Anne Kirste-Aikio kielellisistä oikeuksista ja Ulpu Mattus-Kumpunen (3:18 alk.) monikielisyydestä, etnostressistä ja kielellisten oikeuksien toteutumisen tärkeydestä

Kielelliset ja kulttuuriset ihmisoikeudet -haastattelun kansikuva, jossa on lapsi saamenpuvussa pitelemässä saamen lipun väreihin askarreltua pahvisydäntä.
Kielelliset ja kulttuuriset ihmisoikeudet -haastattelu

Tiina Sanila-Aikion puheenvuoro ilmastonmuutoksen vaikutuksista saamelaisiin:

Ilmastonmuutos ja saamelaiset -haastattelun kansikuva, jossa näkyy lumisade taustalla ja etualalla logot Helsingin yliopisto, saamelaiskäräjät ja Ihmisoikeuskeskus.
Ilmastonmuutos ja saamelaiset -haastattelu

Tuuli Miettusen haastattelu saamelaistiedosta oppimateriaaleista (ks. Miettunen 2020):

Opettajalle ja kasvattajalle -haastattelun kansikuva, jossa näkyy Petra Kuuva ohjaamassa lapsia askarteluun saamelaiskäräjillä. Pöydän ympärillä on ainakin neljä lasta saamenpuvuissa.
Opettajalle ja kasvattajalle -haastattelu. Kuvassa Petra Kuuva ohjaa lapsia saamelaiskäräjillä. Kuuvan vieressä on Jouni Ante Angeli. Kuva: Kevin Francett / saamelaiskäräjät / Samediggi.