Valittaminen YK:n toimielimiin

Valittaminen YK:n eri komiteoille

YK:n ihmisoikeussopimusten määrittelemien oikeuksien loukkauksia käsitellään Suomen osalta seitsemässä komiteassa.

Valitukset tulee tehdä kunkin komitean antamia ohjeita noudattaen ja mielellään valituslomaketta käyttäen, jos sellainen on olemassa.

Toimita valitus suoraan lainkäyttö- ja tutkintaelimille, ei ulkoministeriöön.

YK:n komiteoiden yhteinen päätöstietokanta.

Lisätietoa ulkoministeriön verkkosivuilta.

​Valituksia käsittelevät 

Rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD-komitea)

Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea  (CESCR-komitea)

Ihmisoikeuskomitea (CCPR-komitea)

Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW-komitea)

Kidutuksen vastainen komitea (CAT-komitea)

Lapsen oikeuksien komitea (CRC-komitea)

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD-komitea)

Valitusohjeita, -lomakkeita ja -osoitteita

Täältä löydät valitusohjeita, lomakkeita ja yhteystietoja YK.n valituksia käsittelevistä komiteoista.

Erityisraportoijat ja työryhmät

Ihmisoikeusloukkauksia käsittelevät komiteoiden lisäksi myös seuraavat YK:n elimet. Niiden päätehtävänä ei kuitenkaan ole yksilövalitusten käsittely, vaan erilaisten maatilanteiden ja yleisten trendien paljastaminen.

1. Erityisraportoijat ja työryhmät (Special Procedures)

2. YK:n ihmisoikeusneuvoston valitusmenettely

YK:n ihmisoikeusneuvoston valitusmenettelyssä (aikaisemmin ns. 1503-menettely) yksilöt, ryhmät ja kansalaisjärjestöt voivat saattaa neuvoston tietoon YK:n jäsenvaltioissa todistettavasti tapahtuneita toistuvia ja vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Valitusmenettely on luottamuksellinen.

3. Commission on the Status of Women

Päätehtävänä on naisten oikeuksia koskevien maailmanlaajuisten trendien ja käyttäytymismallien tunnistaminen.

4. Unescon sopimus- ja suosituskomitea

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) alaan kuuluvat valitukset: